صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«آن‌سوی ابرها» در افتتاحیه جشنواره فلم هند

«آن‌سوی ابرها»  در افتتاحیه جشنواره فلم هند

جدیدیترین ساختۀ مجید مجیدی به عنوان فلم افتتاحیه چهلوهشتمین جشنواره بینالمللی فلم هند (گوا) انتخاب شد.
به نقل از سایت رسمی جشنواره فلم هند، «آنسوی ابرها» روز ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷ و در مراسم افتتاحیه جشنواره فلم هند به روی پرده خواهد رفت.
این فلم که پیش از این اولین نمایش جهانی خود را در بخش رقابتی جشنواره فلم لندن تجربه کرده است، اولین فلم ساخته شده توسط یک کارگردان شناخته شده و بینالمللی است که به طور کامل در هند فلمرداری و تولید شده و همه عوامل و بازیگران آن هندی هستند. مجیدی پیش از این دربارۀ آخرین ساختهاش عنوان کرده بود: «این اولین فلم بلندی است که در خارج از کشورم (ایران) ساختهام، تجربهای که سالها در انتظار رخ دادن آن بودم. «آنسوی ابرها» دنباله اعتقادات سینمایی من است که ریشه در ارزشها انسانی، عشق، دوستی و روابط خانوادگی دارد. این فلم همچون «بچههای آسمان» داستان یک برادر و خواهر است با این تفاوت که آنها بزرگ شدهاند و با کشمکشهای بزرگتری در شهر شلوغ بمبئی رو به رو هستند.» چهلوهشتمین جشنواره بینالمللی فلم هند از تاریخ ۲۰ تا ۲۸ نوامبر در شهر گوا هند برگزار میشود.