صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایشگاه آثار نقاشی زنان در کابل برگزار شد

 نمایشگاه آثار نقاشی زنان در کابل برگزار شد

نمایشگاه آثار نقاشی زنان با تمرکز به وضعیت ناهنجار زنان در افغانستان، در کابل بر گزار شد. شکیلا شقایق پاییز، رئیس نهاد «تحول برای زنان افغان» که برگزارکنندۀ این نمایشگاه است، به آژانس خبری پژواک گفت که دراین نمایشگاه، بیش از۵۰ اثر نقاشی زنان به نمایش گذاشته شده است.
به گفته وی، بیشتر این آثار با تمرکز بر خشونت های رایج علیه زنان در کشور، تهیه گرديده است.
خانم پائیز افزود: «برای رشد بهتر هنرنقاشی زنان، نهاد تحول برای زنان افغان در نظردارد تا دوره آموزشی در این زمینه برگزار کند و شمار بیشتری از زنان را تحت پوشش قرار دهد.»
فریبا پرنیان نوجوان ۱۶ ساله که ۱۲ اثر نقاشی را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است، از برگزاری آن ابراز خرسندی کرد.
وی گفت که آثار خود را با نگاه واقع گرایانه از رویدادهای پیرامونش تهیه کرده است.
پرنیان افزود: «راه اندازی این نمایشگاه خوب است، با دیگرهنرمندان آشنا می شویم، تجربه به دست می آوریم و آثار خود را نیز به دیگران معرفی می کنیم.» سمیر یک تن از بازدید کنندگان گفت: «آثار خوبی به نمایش گذاشته شده؛ اما این کار باید زودتر انجام می شد؛ بخاطر این که هم اکنون ما در کشور خود دختران زیادی داریم، که در این بخش استعداد دارند؛ اما امکان نمایش آثار شان وجود ندارد.» به گفته وی، برای مبارزه با خشونت علیه زنان و کاهش آن، نمایش این گونه آثار تاثیر بسیار مثبتی دارد و بازدید کنندگان، بیشتر با مشکلات زنان آشنا می شوند.