صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایشگاه نقاشی یک روزه تحت عنوان «حریر» در شهر مزار شریف برگزار شد

 نمایشگاه نقاشی یک روزه تحت عنوان  «حریر» در شهر مزار شریف برگزار شد

به تعداد ۱۳ نفر از کسانی که به مدت ۶ ماه آموزش نقاشی را فراگرفتند، ۷۰ اثر خود را که در این مدت خلق کرده بودند، به مدت یک روز به نمایش گذاشتند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)، صابر نقشبندی، مسئول دفتر مدیوتیک و هم چنان آموزگار این کارگاه نقاشی در مورد این دوره آموزشی گفت:هدف از راه اندازی این کارگاه، تشویق جوانان به هنر نقاشی و یادی گیری این هنر عنوان می باشد.
او گفت:  ۷ دختر خانم و ۶ آقا به مدت ۶ ماه به یادگیری هنر نقاشی مشغول شدند،۷۰ اثر خود را به نمایش گذاشتند.
نقشبندی برگزاری این چنین نمایشگاه ها را مفید ارزیابی نموده گفت: جوانان علاقه مندی خاص به هنر نقاشی دارند و نیز برگزاری نمایشگاه ها، بازدید مردم و ر سانه های از آثار کسانی که تازه به هنر نقاشی رو آورده اند، بسیار مفید می باشد و باعث تشویق این هنر مندان تازه کار میگردد.
همچنان کسانی که دراین دوره شرکت نموده بودند، از برگزاری این صنف آموزشی و نیز برگزاری نمایشگاه ابراز رضایت می کنند.
بهشته خرم، یک تن از دانش آموزان این کارگاه نقاشی می گوید: «کارگاه خیلی موثری بود، قبل از آموزش، به نقاشی خیلی علاقه داشتم تا این هنر را یاد بیگرم اما از ترکیب رنگها چیزی نمیدانستم؛ اما با آموزش در این دوره، با تمام فنهای نقاشی تا حدودی آگاهی حاصل نمودهام. و امروز هم توانستم در این نمایشگاه آثار خود را به نمایش بگذارم.»
با این حال نقاشان که در این نمایشگاه آمده اند از نبود بازار فروش برای آثارشان، نگران هستند.
آتینا قریب؛ بانویی که به مدت دوسال است نقاشی می کند، اما وی از نبود بازار خرید آثار نقاشان ابراز نگران کرد.
او می گوید : «فعلا فرهنگ خریدن تابلوی نقاشی هر چند نسبت به چند سال پیش بهتر است؛ اما بازهم به اندازه ای که یک نقاش توقع دارد و زحمت می کشد، نیست.»
وی برگزاری این چنین نمایشگاه ها را برای معرفی آثار نقاشان و نیز معرفی آنها به مردم مؤثر عنوان کرد اما می گوید: «کمتر پیش آمده است که حد اقل دو تابلوی ما در نمایشگاهها به فروش برسد».
این بانوی نقاش امید وار است که شاید در آینده، مردم بیشتر به این هنر توجه کنند و به آثار نقاشی ارزش بهتری قایل شوند.