صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رقابت ۱۷۰ اثر مستند بلند

رقابت ۱۷۰ اثر مستند بلند

۱۷۰ اثر مستند برای حضور در شاخه بهترین مستند بلند جوایز سینمایی اسکار در سال ۲۰۱۸ به آکادمی اسکار ارسال شدند.
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار از ارسال ۱۷۰ اثر متقاضی برای رقابت در شاخه بهترین مستند بلند در نودمین دوره جوایز سینمایی اسکار خبر داد که رکوردی جدید در این شاخه از این جوایز محسوب میشود.
چندین فلم از میان ۱۷۰ فلمی ارسالی هنوز در لسآنجلس و نیویورک اکران نشدهاند تا واجد شرایط در شاخه اسکار مستند باشند. تمام این فلمها باید واجد تمامی شرایط شاخه اسکار بهترین مستند بلند باشند تا در فرآیند رایگیری برای نامزد شدن در این شاخه مورد بررسی قرار گیرند.
یک مستند بلند برای واجد شرایط شناخته شدن جهت حضور در جوایز سینمایی اسکار باید در بازه زمانی تعیین شده حداقل ۷ روز در سینماهای منطقه لسآنجلس و همچنین ۷ روز در سینماهای شهر نیویورک اکران شده باشد.
داشتن نقد فلم در یکی از روزنامههای نیویورک تایمز یا لسآنجلس تایمز نیز یکی دیگر از شرایط لازم احزار صلاحیت برای حضور در بخش مستند جوایز اسکار است و نقدهای تلویزیونی قابل قبول نیست. فلمسازانی که قادر به دریافت نقد و بررسی در این روزنامه نیستند میتوانند درخواست خود مبنی بر معافیت از این شرایط  را ارسال کنند.
آثار شرکت کننده در شاخه بهترین مستند بلند جوایز سینمایی اسکار میتوانند در سایر شاخههای این جوایز سینمای نیز شامل بهترین فلم و... شرکت کنند به شرط آن که واحد شرایط خاص هر یک از این شاخهها باشند.
آثار مستند ارسالی توسط اعضای شاخه مستند آکادمی اسکار مشاهده میشوند و با استفاده از یک سیستم رایگیری حرفهای ۱۵ فلم به عنوان نامزدهای اولیه جوایز اسکار در بخش مستند معرفی میشوند. رای گیری نهایی برای انتخاب ۵ نامزد نهایی نیز تنها میان اعضای فعال و دائم آکادمی صورت میگیرد که تمامی فلمهای مستند نامزد شده را دیده باشند.
سال گذدشته «اُ.جی ساخت آمریکا» به کارگردانی «ازرا اِدلمن» موفق به کسب جایزه اسکار بهترین مستند بلند جوایز اسکار شد.
نامزدهای نودمین دوره جوایز سینمایی اسکار روز ۲۳ جنوری 2018 اعلام خواهد شد و مراسم اعطای جوایز این رویداد مهم سینمایی نیز روز چهارم مارچ برگزار خواهد شد.