صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«ایناریتو» جایزۀ اسکار افتخاری دریافت می‌کند

 «ایناریتو» جایزۀ اسکار افتخاری دریافت می‌کند

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار از «آلخاندرو گونزالز ایناریتو» با اعطای جایزه ویژه اسکار تقدیر میکند. به نقل از اسکرین، این جایزه ویژه روز ۱۱ نوامبر و در نهمین دوره جوایز سالانه اسکار افتخاری (گاورنر) و به پاس سخت فلم واقعیت مجازی «گوشت وشن» به عنوان تجربهای بصری قدرتمند در داستانگویی به «ایناریتو» اعطاء خواهد شد.
«جان بیلی» رئیس آکادمی اسکار در بیانیهای اعلام کرد با افتخاز جایزه اسکار ویژه را به فلم «گوشت و شن» اعطاء میکنیم که در آن «الخاندرو گونزالز ایناریتو» و فلمبردارش «امانوئل لوبزکی» پنجرههای جدیدی از درک سینمایی را برای ما گشوند. این فلم تجربهای عمیقا احساسی و همهجانبه در دنیای مهاجرانی است که در سپیدهدم از صحرای آمریکای جنوب غربی عبور میکنند.  این فلم نه تنها چیزی بیش از دستاورد خلاقانه در گونه نوظهور واقعیت مجازی است بلکه ما را واقعیتهای سیاسی اجتماعی در مرز مکزیک و آمریکا پیوند میدهد. فلم واقعیت مجاری «گوشت و شن» هماکنون در شهرهای لسآنجلس، میلان و مکزیکوسیتی در حال اکران است. این فلم حاصل همکاری «ایناریتو»، «امانوئل لوبزکی» است و «کتی کالهون» تهیهکننده اجرایی آن است.
«الخاندرو گونزالز ایناریتو» کارگردان سرشناس مکزیکی تاکنون موفق به کسب دو جایزه اسکار بهترین کارگردانی برای فلمهای «بردمن» و «بازگشته» شده و «امانوئل لوبزکی» نیز تاکنون سه جایزه اسکار برای فلمهای «جاذبه»، «بردمن» و «بازگشته» کسب کرده است.