صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایشگاه آثار خوشنویسی «استاد محمد علی عطار هروی» گشایش یافت

نمایشگاه آثار خوشنویسی «استاد محمد علی عطار هروی» گشایش یافت

به گزارش از خبرگذاری پژواک، برای نخستین بار، نمایشگاه آثار خوشنویسی «استاد محمد علی عطار هروی»، در هرات گشایش یافت.
مسوولان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات می گویند که موسسۀ فرهنگی-پژوهشی «آرتاکوانا»، بیش از دوصد اثر خوشنویسی استاد محمد علی عطار هروی را با همکاری این اداره جمع آوری و در تالار علامه سلجوقی این ولایت، دی
روز به نمایش گذاشتند.
آریا رووفیان رییس ادارۀ اطلاعات و فرهنگ هرات، در مراسم گشایش این نمایشگاه گفت: «آمریت اطلاعات و فرهنگ هرات با همکاری نهاد آرتاکوانا، به مدت شش ماه این آثار را جمع آوری کردند.»
وی افزود: «بعد از وفات عطار هروی برای اولین بار، شاهد گردآوری این مجموعۀ نفیس و بسیار ارزشمند هستیم  و این، یک کار بزرگ و باارزش فرهنگی در قسمت هنر و قدردانی از زحمات استاد بزرگ است.»
رووفیان، عطارهروی را یکی ازاستادان چیره دست در عرصۀ خوشنویسی دانسته گفت: «عطار هروی  تنها یک خوشنویس نیست، بل یک محقق هم است که در طول حیات خود، در باره انواع خطوط و دورههای تاریخی آن به تحقیق پرداخته و بسیاری از خطوط را دوبارهنویسی کرده است.»
در این حال؛ احمد جاوید ضرغام آمر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ و مسوول موسسه پژوهشی آرتاکوانا، هدف از جمعآوری این آثار هروی را جلوگیری  از بینرفتن این آثار هنری، نگهداری و حفظ آنها و همچنان معرفی شخصیت و هنر استاد هروی برای نسل نو، ایجاد پیوند بین نسل گذشته و آینده و جاودانه ساختن زحمات عطار هروی در طول تاریخ افغانستان، عنوان کرد. موصوف افزود: «موسسه آرتاکوانا در همکاری مستقیم ریاست اطلاعات و فرهنگ و موسسه علمی-آموزشی سپهر اندیشه و بنیاد خیریه امام جواد، از شش ماه  بدینسو مصروف جمعآوری آثار استاد از نزد اشخاص و افراد مختلف بوده و اکثریت این آثار را ترمیم کرده اند.»
او همچنان علاوه نمود که  ٩٥درصد آثار عطار هروی  تخریب گردیده بود، که توسط این موسسه ترمیم و قاب گردیده است.
ضرغام همچنان گفت: «آثارى که به نمایش گذاشته شده، به ٢٣نوع خط کوفی؛ شامل خط نستعلیق ، ثلث ، ریحان ، نسخ ، مسجر وخطوط دیگر نوشته شده است.» ضرغام علاوه نمود: «وضعیت خوشنویسی به پیمانه زمان تیموری نیست؛ اما خوشنویسان خوبی درهرات داریم که با هنرمندان کشورهای همسایه های ما هم میتوانند رقابت کنند.»
وی از تمامی شهروندان هرات خواست تا اگر از استاد اثری در نزدشان است، آنرا به گونۀ اهدا یا فروش، در اختیار ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات قرار دهند. مونسه حسن زاده معاون فرهنگی مقام ولایت، درمراسم گشایش این نمایشگاه گفت که شماری از آثار خطاطی عطار هروی، در زمان جنگهای شوروی پیشين در هرات از بین رفته است.
وی  افزود که چنین برنامه ها میتواند آثار هنرمندان را زنده نگهدارد.
در این میان، بازدید کننندگان این نمایشگاه، از برپایی این نمایشگاه ابراز خرسندی میکنند و از حکومت می خواهند که در بخش هنر خطاطی توجه بیشتر کند. بنا به گفته برگزار کنندگان، این نمایشگاه به مدت پنج روز در تالارعلامه سلجوقی شهر هرات، به روی باز دید کنندگان باز است .
استاد «محمدعلی عطار هروی»، از خوشنویسان برجسته افغانستان است که سالهای آخر عمر خود را در حرم مطهر رضوی مشغول کتابت آیات قرآن و احادیث بود و مشهورترین اثر وى، قرآن المحلی است  استاد محمد عطار هروی در ٢٧ حوت  سال ١٣٧١ خورشیدی درشهر مشهد کشور ایران چشم از جهان فرو بست.