صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انستیتوت ملی موسیقی به آریـانا سـعید تندیس شجاعت داد

 انستیتوت ملی موسیقی  به آریـانا سـعید  تندیس شجاعت داد

افغانستان ما:  انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به آریانا سعید آوازخوان مشهور کشور بخاطر فعالیتهای هنری اش، تندیس شجاعت اهدا کرد.
احمدناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی روز یکشنبه 16 میزان در نشستی که به این منظور برگزار شده بود ضمن اهدای تندیس شجاعت گفت که خانم سعید با فعالیتهای خود به صدای رسای جوانان تبدیل شده و با چالشهای فراوانی تاکنون مبارزه کرده است.
این تقدیر در حالی صورت می گیرد که آریانا سعید تاکنون در برگزاری کنسرتهای خود با مشکلهای فراوانی مواجه شده اما برخلاف بروز مشکل، کنسرت خود را برگزار کرده است. در آخرین مورد در 28 اسد برخی از عالمان دینی با اندیشه‌‌ی تندروانه میخواستند مانع برگزاری کنسرت آریانا سعید شوند که موفق به این کار نشدند.
آقای سرمست در این نشست نیز خاطر نشان کرد که حلقه های افراطی در تلاش بودند که کنسرت روز 28 اسد آریانا سعید را که به مناسبت سالروز استرداد استقلال کشور برگزار میشد لغو کند اما با مبارزه و شجاعت خانم سعید موفق به این کار نشدند.
رئیس انستیتوت ملی موسیقی همچنین افزود که اگر کنسرت آریانا سعید لغو میشد، همهی دستاوردهای یک و نیم دههی اخیر دولت در عرصه موسیقی بر باد فنا می رفت.
وی اضافه کرد که منع کنسرت آریانا موازی بود با بسته شدن دروازههای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان.
گفتنی است که علاوه بر گروههای تروریستی، شمار زیادی از عالمان دینی نیز با برگزاری کنسرتهای موسیقی مخالف هستند و آن را مغایر با ارزش های اسلامی می دانند.
دستگیر منیر، مشاور معین تخنیکی و مسلکی وزارت معارف نیز در  این نشست گفت که دشمنان کشور همواره در تلاش بودهاند که با موسیقی افغانستان مبارزه کنند اما با پشتیبانی مردم موفق به این کار نمیشوند.
آقای منیر علاوه کرد که آریانا سعید با ترانهها و آهنگهای آگاهی بخش را پخش و نشر میکند که احساس جوانان را بروز میدهد.
آریانا سعید آوازخوان نیز برگزاری کنسرت 28 اسد را مدیون پشتیبانی مردم عنوان کرد و گفت که اگر حمایت مردم نبود، اکنون من تقدیر نمیشدم.
خانم سعید تندیس شجاعت را مربوط به تمام زنان کشور دانست و گفت که وقتی من تقدیر می شوم، تمام زنان فعال کشور تقدیر میشوند.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان حدود 8 سال پیش -1389 خورشیدی- شروع به فعالیت کرد که اکنون در این مرکز نزدیک به 75 شاگرد دختر در حال آموزش هستند. دورهی آموزشی این لیسه 10 سال است که از صنف چهارم شاگرد پذیرفته و تا صنف چهاردهم آموزش داده میشود.
این مرکز نخستین بار در سال 1352 خورشیدی در کابل ایجاد شد و تا سال 1360 فعالیت های خود را در چهارچوب نصاب تعلیمی وزارت معارف افغانستان ادامه داد، اما بعداً با لیسه صنایع یک جا شد و پس از آن با لیسه هنرها مدغم شد، اما فعالیتهای آن همزمان با آغاز جنگهای تنظیمی دهه هفتاد متوقف شد.
فعالیتهای خیرخواهانه آریانا سعید
آریانا سعید علیرغم داشتن دشمنان فراوان، همواره با برگزاری کنسرتهای موسیقی، اشتراک در برنامههای فرهنگی و اجتماعی در کشور حضور دارد و فعالیت می کند.
در آخرین مورد، خانم سعید قبل از مخالفت شماری از عالمان دینی اعلام کرده بود که درآمد حاصل از برگزاری کنسرت در استدیوم غازی را به بیجاشدگان میزراولنگ اختصاص میدهد. او به دلیل مخالفتها مجبور شد که کنسرت را در هوتل اینترکانتیننتال برگزار کند که درآمد بسیار اندک از استدیوم غازی است.
خانم سعید می گوید که با وجود محدود بود مکان کنسرت، اما نزدیک به 600 هزار افغانی جمعآوری شده است که قرار است در آینده به بیجاشدگان میرزاولنگ برسد.  او افزود که به دلیل مشکل امنیتی امکان حضور خودش در قریه میرزاولنگ و رساندن وجه وجود ندارد و از سوی دیگر هنوز نهاد و یا اداره مشخص دولتی پیدا نشده است که این مقدار وجه نقد را به بیجاشدگان برساند. او گفت اما به زودی به بیجاشدگان خواهد رسید.