صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«دانکرک» از 200 میلیون دالر عبور کرد

 «دانکرک» از 200 میلیون دالر عبور کرد

درام جنگي «دانکرک» به کارگرداني «کريستوفر نولان» فروش جهاني خود را درگيشه جهاني به 234 ميليون دالر افزايش داد.
به نقل از اسکرين، فلم «دانکرک» در ادامه اکران خود در 12600 سالن سينمايي 63 کشور جهان به روي پرده رفت و با 45.6 ميليون دالر، مجموع فروش بينالملل خود را در دومين هفته نمايش به 131 ميليون ارتقاء داد و با احتساب فروش بيش از 100 ميليون دالري در آمريکا، تاکنون فروش جهاني 234 ميليون دالري را به ثبت رسانده است.
آمريکاي لاتين در اولين هفته نمايش اين فلم جنگي، فروش 6.7 ميليون دالري را رقم زد و سينماهاي منطقه اروپا، خاورميانه و آفريقا نيز با اُفت فروش 28 درصدي در مقايسه با هفته آغازين اکران همراه بودند اما همچنان در مقايسه با فلمهاي «تکتيرانداز آمريکايي» و «بينستارهاي» پيش است و فروشي همتراز با فلم «آغاز» را تجربه ميکند.
«نولان» فلم «دونکرک» را بر اساس فلمنامه نوشتهي خودش و با فرمت آيمکس 65 ميليمتري مقابل دوربين برده است. در اين فلم چهرههاي مطرحي از جمله «تام هاردي»، بازيگر نامزد اسکار فلم «بازگشته» و «مارک رايلنس»، بازيگر برنده اسکار فلم «پل جاسوسها» ايفاي نقش کردهاند و داستان آن درباره عمليات نجات معجزهآساي نيروهاي انگليسي و متفقين از بندر «دانکرک» فرانسه در سال 1940 است.
اما در جايگاه نخست پرفروشترينهاي گيشه سينماي جهان در هفته گذشته فلم چيني «گرگ جنگجو 2 ايستاد» که به فروش 125 ميليون دالري دست يافت و مجموع فروش خود را به 142 ميليون دالر ارتقاء داد. اي فلم بخش قابلتوجهي از فرش خود را در کشور مبدا چين به دست آورده است. اکشن «گرگ جنگجو 2» به کارگرداني «جينگ وو» داستان يک افسر نيروهاي ويژه است که پس از حمله تروريستها به يک روستاي نزديک، دوباره به خدمت بازميگردد. اما انيميشن «من نفرتانگيز 3» توانست فروش جهاني خود را از مرز 800 ميليون دالر عبور دهد. اين انيميشن با فروش بالغ بر 36 ميليون دالر از 63 کشور، فروش خارجي خود را به 588.8 رساند و تاکنون بيش از 230.4 ميليون دالر نيز در گيشه آمريکا فروخته است تا فروش جهانياش به رقمي بالغ بر 519 ميليون دالر برسد.  همچنين اين انيميشن با گذر از «در جستجوي نمو» و «شيرشاه»، به رتبه هشتم پرفروشترين انيمشنهاي سينما در گيشه بينالملل رسيد.