صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دنباله «زن شگفت‌انگیز» دسمبر 2019 می‌آید

دنباله «زن شگفت‌انگیز» دسمبر 2019 می‌آید

اولين دنباله فلم ابرقهرماني «زن شگفتانگيز» با بازي گل گدوت براي اکران در دسمبر 2019 آماده ميشود. اين فلم 149 ميليون دالري موفق که متعلق به استوديوي «برادران وانر» است، در مدت کمتر از دو ماه اکران گسترده در سينماهاي امريکاي شمالي بيش از 391 ميليون دالر فروش کرده و در حال حاضر، فروش جهاني آن از مرز 780 ميليون دالر فراتر رفته است. پتي جنکينز کارگردان فلم اصلي با همکاري جف جانز و جان برگ سناريوي قسمت دوم را پيشاپيش آغاز کرده است.
پخش «برادران وارنر» تاريخ قطعي اکران «زن شگفتانگيز 2» را جمعه 13 دسمبر 2019 اعلام کرده است. توبي امريک رييس استوديوي وارنرها در گفتوگو با «ورايتي» يادآور شده خط داستاني فلم بعدي با قسمت اول متفاوت است و در دوران جنگ جهاني اول رخ نميدهد. با اين حال، احتمال دارد حوادث آن باز هم در بستر تاريخ گذشته شکل بگيرد. جنکينز به عنوان اولين کارگردان زن تاريخ سينما که ساخت يک فلم ابرقهرماني تا اين حد موفق را در کارنامه دارد، به همراه جف جانز ناظر جهان سينمايي دي سي و همچنين جان برگ نماينده استوديوي «برادران وارنر» مشغول نگارش سناريوي قسمت دوم «زن شگفتانگيز» است.
اين کارگردان 46 ساله در همان نخستين روزهاي اکران «زن شگفتانگيز» اعلام کرده بود داستان دنباله بعدي احتمالا به جاي اروپا در ايالات متحده رخ ميدهد. با وجود مشارکت جنکينز در مرحله نگارش فلمنامه، وارنرها هنوز از او به عنوان کارگردان فلم دوم نام نبردهاند. «زن شگفتانگيز» چهارمين فلم پروژه «جهان گسترش يافته دي سي» است که در سال 2013 با اکران گسترده «مرد پولادين» آغاز شد و با دو فلم ابرقهرماني «بتمن عليه سوپرمن: طلوع عدالت» و «جوحه انتحاري» ادامه يافت. «زن شگفتانگيز» علاوه بر موفقيت تجاري با استقبال گسترده منتقدان هم روبهرو شده است. ميانگين آراي مثبت منتقدان در وبسايت «راتن توميتوز» تا اينجا 92 درصد اعلام شده است. اين فلم بعد از بازسازي «ديو و دلبر»، دومين فلم پرفروش سال 2017 به شمار ميرود.