صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایشگاه آثار نقاشی با ساقۀ گندم در کابل گشایش یافت

 نمایشگاه آثار نقاشی با ساقۀ گندم در کابل گشایش یافت

نمايشگاه «سواره کاري» که يک سبک ويژة نقاشي با استفاده از «ساقة گندم» است، در کابل گشايش يافت. اين نمايشگاه سه روزه از سوي ومان نيازي نقاش سرشناس کشور، با حضور شماري از مقامهاي دولتي و علاقه مندان به هنر نقاشي، در تالار گالري ملي در کابل افتتاح شد. اسدالله غضنفر  مشاور فرهنگي رئيس جمهور در اين مراسم، از کارکرد ومان نيازي تقدير کرد و گفت که اين هنرمند به دليل به کارگيري از قوه تخليل در آثارش، خوش درخشيده و آثار ماندگاري داشته است. وي افزود: «متاسفانه در اين اواخر همگي در شعر، داستان و يا در رسانهها از مرگ، قتل و خونريزي ياد ميکنند؛ بايد کوشش شود که بيشتر به بازتاب زيباييها توجه شود.»
 مشاور فرهنگي رئيس جمهور خاطر نشان کرد که ومان نيازي، با واقع گرايي زيباييها را به درستي در آثارش به تصوير کشيده است. سيد عنايت الله سعيدي مدير عمومي نمايشگاه گالري ملي وزارت اطلاعات و فرهنگ، به پژواک گفت که در اين نمايشگاه 55 اثر به نمايش گذاشته شده است. به گفته وي، اين آثار بازتاب زيبايي مناظر طبيعي و تصاوير شماري از شخصيتهاي ملي و چهرههاي سياسي کشور ميباشد. ومان نيازي به پژواک گفت: «ميخواهم با  استفاده ازهنر خود در برابرنابساماني درجامعه مبارزه کنم؛ اين کار خيلي ظرافت کاري دارد. براي من وطنم خيلي عزيز است و ميخواهم به واسطه نقاشي ارزش فرهنگ خود را به نمايش بگذارم.» اما با وصف اين، اين هنرمند ازحکومت به دليل آنچه بيتوجهي به اين هنر خواند انتقاد کرد و گفت که حکومت بايد ضمن تشويق هنرمندان به خاطر تاثير مثبت فعاليتهاي کاري شان، از آنان حمايت کند تا با  شوق به کارخود ادامه بدهند. وي گفت که پدرش- عزيز گندمي- که سالهاي زيادي از عمر خود را در عرصه نقاشي به ويژه خلق آثار با ساقه گندم کار کرده است، اکنون 80 ساله و بيمار است و هيچ مقام دولتي از او خبر نميگيرد. اين هنرمند با سابقه گفت: «15سال ميشود که نقاشي سواره کاري (نقاشي با ساقه گندم) را کار ميکنم؛ اما تا کنون هيچ مورد حمايت دولت قرار نگرفتهام. خواست من اين است که از هنرمندان حمايت شود و حداقل يک جاي براي آنان اختصاص داده شود تا بتوانند بخاطر کارهاي شان از آن استفاده کنند.» زادگاه هنر سواره کاري يا نقاشي با ساقههاي گندم، چين است و پيشينه آن، به بيش از دو هزار سال پيش برميگردد. از اين هنر در چين، به نام هنر دهقاني ياد ميشود. در اين سبک نقاشي، از رنگهاي کيمياوي استفاده نميشود و همه رنگها از حرارت دادن ساقه گندم ايجاد ميشوند. (پژواک)