صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دختر احمد ظاهر فلم مستند پدرش را تهیه می کند

دختر احمد ظاهر فلم مستند پدرش را تهیه می کند

شبنم ظاهر، يگانه دختر احمد ظاهر آواز خوان فقيد افغانستان، روز شنبه برنامة مستند سازي زندگي پدرش را در شهر واشنگتن دي سي راه اندازي کرد. فلم مستند احمد ظاهر فقيد، شامل مصاحبه با دوستان احمد ظاهر، صحنه هاي هنري و نوار هاي ويديويي خواهد بود که تا حال نشر نشده است. شبنم ظاهر در اين مورد مي گويد که کار پروژه مستند سازي پدرش را پس از دريافت کمک مالي در خزان 2017 عملاً آغاز خواهد کرد و تا دو سال آينده به اکمال خواهد رسانيد. وي  در مورد مرگ پدرش گفته است که کمبود پدر هميشه او را وا داشته است تا رابطه خود با پدرش را در يابد و گوش دادن به آهنگ هاي احمد ظاهر تا اندازه زياد، رابطه اش را با پدرش برقرار کرده است. خانم ظاهر گفت: “بسياري ها گفتند که پدرم عاشق مردم اش، خانواده اش شعر و موسيقي بود. غذا را زياد خوش داشت و شوخ طبع بود.” به گفته خانم شبنم ظاهر فلم مستند در مورد مردي است که در جستجوي عدالت بود، تابو ها را شکست و مردم اش را به مفهوم واقعي دوست داشت.
خانم ظاهر که در دوران کودکي همراه با مادرش به امريکا آمده مي گويد برگشت به افغانستان، ديار اصلي اش، يکي از آرزو هاي ديرينه او بوده و اميدوار است اين آرزو اش روزي بر آورده شود.
شبنم ظاهر که در ايالات متحده در رشتة ادبيات انگليسي تحصيل کرده است، مي گويد بر عکس پدرش استعداد آواز خواني ندارد، اما به موسقي به خصوص آواز پدرش علاقمندي مفرط دارد.
قابل ياد آوريست که احمد ظاهر در بيست چهارم جوزاي 1325 خورشيدي در شهر کابل تولد شد و 33 بعد در همان تاريخ تولد 24 جوزاي 1358 خورشيدي ظاهراً در يک حادثة ترافيکي در شاهراي سالنگ، در گذشت. (ودصعم)