صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استفاده از یک آهنگ دیگر افغانی در فلمی از سینمای بالیود هند

 استفاده از یک آهنگ دیگر افغانی در فلمی از  سینمای بالیود هند

آهنگ فلکلوريک ليلي ليلي جان احمد ظاهر در فلم “لبستک اندر ماي بورکه” گرفته شده و زيب النسا بنکش آواز خوان پاکستاني آن را سروده است. ايکتا کپور مسئول نشر، پخش و نمايش اين فلم در مصاحبه با شبکه تيلويزوني سوني هند گفت، لبسرين يک سمبول آرزو و بورکه سمبول محدوديت مي باشد که بر زنان وضع گرديده است که وي به همين دليل مسئوليت نشر و پخش فلم را به عهده گرفته است.
آهنگ کمپوز شده به طرز آهنگ افغاني ليلي ليلي جان در اين فلم به سرود کمپاين لبسرين براي آزادي زنان در رسانه هاي اجتماعي هند، مبدل شده است. پيش از اين، ميل گيبسن کارگردان سينماي هاليود در يکي از فلم هاي خود آهنگ “ورو ورو کيژده قدمونه آشنا” ساخته هاي محمد دين زاخيل را استفاده کرده بود. قابل ياد آوريست که فلم “لبستيک اندر ماي بورکه” بر بنياد زنده گي چهار زني ساخته شده که هر يک آن ها براي بر آورده شدن آرزوهاي شان مبارزه مي کنند. (ودصعم)