صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هنرمندان تیاتر برای جلب توجه وکلای پارلمان به مشکلات زنان نمایش اجرا کردند

 هنرمندان تیاتر برای جلب توجه وکلای پارلمان به مشکلات زنان نمایش اجرا کردند

شماري از دختران هنرمند، به منظور توجه بيشتر شوراي ملي به مشکلات زنان، نمايشنامة خود را در حضور برخي از اعضاي ولسي جرگه اجرا کردند.
نمايشنامه «صد دختر، صد مشکل و صد راه حل»، از سوي 10 تن از دختران هنرمند در گردهمايي با حضور برخي از نمايندگان مجلس و مقام هاي دولتي، در ساختمان الحاقي شوراي ملي در کابل اجرا  شد. خاتمه کاکر يکي از اين هنرمندان به آژانس خبري پژواک گفت: «مي دانيم  دختران و زنان در سرتاسر کشور با چالش و مشکلات گوناگوني دچاراند و ما اين چالش ها را به شکل نمايشنامه به نمايش مي گذاريم.»
به گفته وي، نمايشي که توسط تيمي از دختران رضاکار تياتر اجرا شد، بر اهميت سواد و مطالعه تمرکز داشت. خانم کاکر خاطر نشان کرد که در اين نمايش، مردان خانواده ها تشويق مي شوند تا به دختران و يا زنان خانواده خود، زمينه دانش آموزي و تحصيل را فراهم سازند.
عبدالقادر، عضو ولسي جرگه با استقبال از اجراي اين نمايش گفت: «اگر جوانان ما چه دختر و چه پسر، بخواهند از مزاياي زندگي خوب برخوردار باشند و مشکلات و چالش  را از سر را ه شان بردارند، بايد با سواد شوند.» وي در عين حال با تاکيد بر اهميت مطالعه به ويژه از سوي زنان گفت: «مطالعه ما را از زندگي خوب، صحت، تربيه و پرورش خوب اطفال و حقوق  خود ما و وضعيت کشور باخبر مي سازد.»
کمال سادات معين جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ نيز با تقدير از اين اقدام هنرمندان رضاکار تياتر گفت که جوانان به دليل استفاده نادرست از تکنالوژي روز و دوري از مطالعه، به بيراهه کشيده مي شوند.
وي افزود: «شمار زيادي از جوانان، به جاي اينکه به کتابخانه ها رو بياورند و مطالعه کنند، فيسبوک کار مي کنند، موزيک مي شنوند و گيم مي زنند، که اين کار شان آينده خود آنها وافغانستان را به تباهي مي کشد.»
سادات، از همه اقشار به ويژه مردان خانواده ها دعوت کرد تا با حمايت و تشويق زنان خانواده به آموزش علم و تحصيل، حقوق مشروع زنان را در اين راستا مراعات کنند؛ تا اين قشر نيز سهم خود را به درستي در آينده کشور ايفا کند. (پژواک)