صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برای اولین بار نقش «داکتر هو» را یک زن بازی می‌کند

برای اولین بار  نقش «داکتر هو» را یک زن بازی می‌کند

جودي ويتاکر، هنرپيشه بريتانيايي قرار است نقش داکتر سيزدهم را در مجموعه داکتر هو بازي کند. خانم ويتاکر که سي و پنج سال سن دارد اولين زني است که اين نقش به او محول شده است.
در پيش پردهاي کوتاهي که از قسمتهاي آينده اين مجموعه در شبکه سازنده (بيبيسي) پخش شده جودي ويتاکر در حال ايفاي نقش اصلي ديده شده است.
سري جديد «داکتر هو» با بازي خانم ويتاکر از کريسمس امسال (25 دسمبر) از شبکه بيبيسي پخش خواهد شد.
خانم ويتاکر در «داکتر هو» جايگزين پيتر کاپالدي خواهد شد که از سال 2013 ميلادي اين نقش را بر عهده داشته است.
اين بازيگر درباره نقش جديد خود گفته است: «بازي در نقش داکتر هو افتخار بزرگي است.»
داکتر هو شخصيتي تخيلي از نسل اربابان زمان است که هر چند سال به صورت انساني ديگر تجديد حيات ميکند.
او که در اصل ساکن سياره «گاليفري» است، درماشين زمان خود که «تارديس» نام دارد در فضا و زمان سفر ميکند و مانند قهرماني افسانهاي مشکلات و معضلات مردم زمين و کرات ديگر را حل ميکند.
توليد مجموعه داکتر هو در بي بي سي قدمتي تقريبا پنجاه ساله و در خاطرات نسل هاي مختلف مردم بريتانيا جايگاهي ويژه دارد.
تاکنون 12 هنرپيشه صاحب نام در نقش داکتر هو ظاهر شدهاند که «ديويد تننت»، يکي از صاحبنامترين بازيگران سينما و تئاتر بريتانيا، يکي از آنهاست و نقش داکتر هو دوازدهم را پيتر کاپالدي بازي کرد. نام اين مجموعه در فهرست رکوردهاي گينس هم ثبت شده چون تنها مجموعه تلويزيوني علمي تخيلي است که توانسته براي مدتي تقريبا پنجاه ساله طيف گستردهاي از مخاطبان را به خود جلب کند. (بي بي سي)