صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وحید قاسمی لقب استادی گرفت

وحید قاسمی لقب استادی گرفت

وزارت اطلاعات و فرهنگ لقب «استاد» را به وحيد قاسمي، آوازخوان و موسيقيدان مشهور و پرآوازه کشور داد.
شمار کساني که لقب «استاد» را در افغانستان گرفته بسيار اندک هستند. آقاي قاسمي بيش از چهار دهه است که در عرصه موسيقي فعاليت دارد و اخيرا تلاش کرده که به موسيقي بومي و فولکلوريک جان تازه ببخشد.
اين لقب شنبه شب 10 سرطان به آقاي قاسمي داده شد.
آقاي قاسمي مدت 41 سال عمرش را صرف رشد موسيقي افغانستان کرده و در آموزش موسيقي عاميانه و فولکلور افغانستان تلاشهاي زياد انجام داده است.
او ميگويد که اگر در اين 41 سال تجارت ميکردم اکنون پولدار بودم ولي خوشي من از اين است که «مردم افغانستان به هنرم به ديده قدر مينگرند.»
ادامه جنگ در افغانستان باعث شده که در بيش از يک دهه اخير تعداد انگشت شماري هنرمندان توسط دولت افغانستان تقدير و مورد ستايش قرار گيرند. هنرمندان افغانستان نيز از اين بيتوجهي دولت ناراض هستند.
احمد ناصر سرمست، رئيس انستيتوت موسيقي افغانستان به فرهاد محمدي، خبرنگار بيبيسي گفت که در ديگر کشورها جوايز و مراسمهاي سالانه وجود دارد، سابق در افغانستان هم بود و بايد دوباره شروع شود.
آقاي قاسمي که مقيم کاناد است، در سالهاي اخير سرگرم جستجو و تحقيق درباره گونههاي موسيقي غرب افغانستان بود. او در سفري به هرات و بادغيس سراغ هنرمندان کهن و اصيل رفت، سازهاي قديمي و نوازندگان آنها را پيدا کرد و به صداي آوازخوانان فولکوريک آن سامان گوش داد و صداي آنها را ثبت کرد تا مبادا آنچه هنوز در دست است نيز روزي از دست رود و براي هميشه نابود شود.
آقاي قاسمي معتقد است که موسيقي امروز «بيعنايت» بوده و با توجه به موسيقي ديروز افغانستان، اصلا قابل شناخت نيست. پيش از اين، در سفري مشابه به بخشهاي شمال شرقي افغانستان، به گردآوري نمونههايي از موسيقي بدخشان و تخار پرداخته است.
وي کار هنري خود را در سال 1356 خورشيدي با تشکيل گروه موسيقي به نام «شاين» در همکاري با عبدالله قاسمي، قاسم قاسمي و توريالي نواز در کابل شروع کرد. (بي بي سي)