صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نامه‌های زندان «ماندلا» کتاب می‌شود

نامه‌های زندان  «ماندلا»  کتاب می‌شود

نامههايي که «نلسون ماندلا» در دوران حبس به نگارش درآورده بود، در يک مجموعه کتاب چاپ ميشود.
«بوکسلر» نوشت: يک انتشارات آمريکايي قصد دارد مجموعه نامههاي «نلسون ماندلا» ـ رئيسجمهور فقيد آفريقاي جنوبي ـ را که طي 27 سال حبس به نگارش درآمدهاند، به صورت کتاب دوجلدي روانه بازار کند.
«ماندلا» 27 سال از عمرش را به عنوان زنداني سياسي در حبس گذراند. جلد اول نامههاي اولين رئيسجمهور سياهپوست آفريقاي جنوبي در جولاي 2018 منتشر خواهد شد. بسياري از اين نامهها پيشتر منتشر شدهاند اما انتشارات «ليورايت» قصد دارد با کمک گرفتن از آرشيو بنياد «ماندلا»، آرشيوهاي ملي آفريقاي جنوبي، خانواده و بهويژه نوه «ماندلا»، تمام اين مجموعه 27 ساله را گردآوري کند و در يک کتاب به چاپ برساند.
اين انتشارات پيشتر با همکاري بنياد «نلسون ماندلا»، کتاب «قصههاي عاميانه آفريقايي مورد علاقه نلسون ماندلا» را روانه بازار کتاب کرده است. اين اثر در سال 2003 جايزه «انجمن ملي پيشرفت رنگينپوستان» را کسب کرد.
«ماندلا» از سال 1962 تا 1990 در چهار زندان آفريقاي جنوبي محبوس بود، اما در تمام اين مدت صدها نامه براي اعضاي خانواده، دوستان، هواداران، مقامات زندان و افراد دولتي به نگارش درآورد. او را مهمترين زنداني سياسي قرن بيستم ميدانند و قرار است نامههايش در دو جلد با عنوان «نامههاي زندان نلسون ماندلا» در دسترس خوانندگان قرار گيرد.
جلد اول اين کتاب که شامل 250 نامه ميشود، به مناسبت صدمين سالگرد تولد اين چهره سياسي، در جولاي 2018 روي پيشخان کتابفروشيها قرار ميگيرد. نامههاي او براساس تاريخ نوشته شدن تنظيم شدهاند و تا روز 11 فبروري که او از زندان آزاد شد، ادامه دارند. در اين نامهها، او به عنوان وکيل، سياستمدار، همسر، پدر و دوست وفادار ديده ميشود که درباره همه مسائل از جنبش ضدآپارتايد گرفته تا مرگ پسرش «تمبي» در سال 1969 اظهارنظر ميکند. «نلسون ماندلا» در سال 1999 بعد از يک دوره رياستجمهوري آفريقاي جنوبي، بنيادي غيرانتفاعي را به نام خود ثبت کرد. اين بنياد از سال 2004 به آرشيوي براي حفظ و انتشار ديدگاههاي او نسبت به زندگي و عصر او تبديل شده است.
«نلسون ماندلا» اولين رئيسجمهور سياهپوست آفريقاي جنوبي است که از سال 1994 تا 1999 اين سمت را بر عهده داشت. او در آفريقاي جنوبي به عنوان نماد مقاومت و اميد شناحته ميشود. اين چهره انقلابيِ ضدآپارتايد در سالهاي پاياني رياستجمهوري خود، کار بر روي دستنوشته «Dare not Linger » را آغاز کرد اما با مرگش در سال 2013، اين دستنوشته هم ناتمام ماند.