صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جشنواره دمبوره در بامیان برگزار می‌شود

جشنواره دمبوره  در  بامیان برگزار می‌شود

قرار است تا يک هفته ديگر ولايت مرکزي باميان، ميزبان جشنواره دمبوره باشد.
نهاد فرهنگي موسوم به « بابا « و وحيد قاسمي هنرمند افغان از برگزار کنندههاي اين جشنواره هستند.
برگزار کنندگان ميگويند در اين جشنواره دو روزه که قرار است اين هفته راه اندازي شود، آهنگ، شعرخواني و رقص به سبکهاي مختلف حوزه موسيقي هزارهجات اجرا خواهد شد.
وحيد قاسمي، يکي از خوانندگان مشهور افغانستان، ميگويد جشنواره باميان بيشتر به بازتاب ارزشهاي تاريخي و پيشينه موسيقي حوزه هزارهجات خواهد پرداخت.
به گفته وي، در اين جشنواره تمام هنرمندان حرفهاي و غيرحرفهاي اشتراک خواهند کرد زيرا اتکا بر موسيقي مردمي و بومي اين حوزه جغرافيايي است.
در اين مراسم قرار است آوازخوانان آهنگ بخوانند، اشعار دکلمه شود و رقص و پايکوبي به سبک هزارهگي صورت گيرد.
توجه بيشتر به موسيقي بومي يا سنتي افغانستان از اهداف برگزاري اين جشنواره است.
آقاي قاسمي ميگويد: « اکنون در افغانستان موسيقي فولکلور حضور دارد اما آنطور که توقع ميرود حضور قابل ملاحظه نيست و درست نيست. بايد سبکهاي هر منطقه هويتش حفظ شود. امروز تمام سازها و آهنگها درهم و برهم شده و در هم آميخته. از اين نقطه نظر در موقعيت خطرناک قرار داريم که هويت سبکها گم ميشود. براي پاسداري و حفظ آن هنرمندان هر حوزه بايد مسئوليتهايشان را درک کنند.»
او به اين باور است که در سالهاي اخير موسيقي فولکلور در افغانستان بيشتر کمپيوتري شده و اين مساله از ارزش تاريخي آن کاسته است و بايد براي رشد دوباره آن تلاش صورت گيرد.
در همين راستا و به هدف حفظ موسيقي بومي افغانستان، سال گذشته نيز جشنواره موسيقي سنتي در شمال اين کشور؛ جايي که زادگاه بيشترين هنرمندان موسيقي مردمي افغانستان گفته ميشود، برگزار شده بود. باميان نيز يکي از حوزه هاي تمدني و فرهنگي جامعه بشري در تاريخ است که داراي شگفتيها، زيباييها و جاذبههاي بينظير طبيعي و تاريخي است. در پايان جشنواره دمبوره تنها با فاصله زماني يک هفته، جشن گل کچالو نيز در اين ولايت برگزار خواهد شد؛ ولايتي که بزرگترين توليد کننده کچالو در افغانستان است. (بي بي سي)