صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پایتخت جهانی کتاب در سال ۲۰۱۹ مشخص شد

 پایتخت جهانی کتاب در سال ۲۰۱۹  مشخص شد

سازمان يونسکو «شارجه» را به عنوان پايتخت جهاني کتاب در سال 2019 برگزيد.
«نشنال» نوشت: وبسايت سازمان يونسکو، نام شارجه را به عنوان پايتخت جهاني کتاب در سال 2019 اعلام کرد. اين شهر دو سال ديگر به يکي از پرکارترين مناطق فرهنگي و مرکز تمرکز فستيوالهاي ادبي جهان تبديل خواهد شد.
تشويق مردم امارات متحده عربي و خاورميانه به کتابخواني يکي از مهمترين علتهاي انتخاب شارجه عنوان شده است. شعار اين سال «شما در شارجه هستيد» اعلام شده و روي شش موضوع تمرکز دارد: مشارکت، مطالعه، ميراث، توسعه، نشر و کودکان.
کنفرانسي با موضوع آزادي بيان، مسابقهاي براي شاعران جوان، ورکشاپهايي براي داستاننويسي و ... از جمله برنامههايي است که سال 2019 در شارجه برپا ميشود. هدف از اين پروژهها، افزايش علاقه به کتاب و کتابخواني در ميان نوجوانان و کودکان است. پايتخت جهاني کتاب عنواني است که از سال 2001 هرساله از سوي سازمان يونسکو به شهري تعلق ميگيرد که در جهت تقويت جايگاه کتاب و مطالعه تلاش چشمگيري کرده باشد. هدف يونسکو اين است تا از اين طريق در آن سال به اجراي برنامههاي فرهنگي مرتبط با کتاب بپردازد و از اين راه شوق مطالعه را در مردم ايجاد کند. اين انتخاب هيچ جايزه مالي براي شهر برگزيده ندارد و تنها تاييدي بر بهترين برنامه اختصاص دادهشده به کتاب و کتابخواني است. «دانش بدون مرز» يکي از پروژههايي است که طي سالهاي اخير در امارات متحده عربي راهاندازي شده است. اين پروژه طي سال گذشته براي 42 هزار خانواده اماراتي، کتابخانههاي خانگي رايگان احداث کرده است.
نمايشگاه بينالمللي کتاب شارجه يکي از بزرگترين نمايشگاههاي کتاب جهان است که به صورت سالانه برگزار ميشود و 1500 ناشر و هزاران شرکتکننده در آن حضور پيدا ميکنند. فستيوال کتابخواني کودکان شارجه نيز هر سال حدود 2000 رويداد فرهنگي را براي اين گروه سني ترتيب ميدهد.
جشنهايي که به مناسبت انتخاب شدن شارجه به عنوان پايخت جهاني کتاب ترتيب داده ميشود، از 23 اپريل 2019 که روز جهاني کتاب و کپيرايت ناميده شده، شروع خواهد شد. سازمان يونسکو هر سال يک شهر را با کمک سه مرکز بينالمللي کتاب به عنوان پايتخت کتاب تعيين ميکند که اين سه مرکز انجمن ناشران بينالمللي کتاب، اتحاديه بينالمللي فروشندگان کتاب و اتحاديه بينالمللي انجمن کتابخانهها هستند. سالي که شهر برگزيده عنوان پايتخت جهاني کتاب را در اختيار دارد، از 23 اپريل يعني روز جهاني کتاب تا 22 اپريل سال بعد از آن ادامه دارد. پيشتر شهرهاي مادريد اسپانيا (2001)، اسکندريه مصر (2002)، دهلينو هندوستان (2003)، آنتورپ بلجيم (2004)، مونترال کانادا (2005)، تورين ايتاليا (2006)، بوگوتا کلمبيا (2007)، آمستردام هالند (2008)، بيروت لبنان(2009)، لوبليانا اسلوونيا (2010)، بوينسآيرس آرژانتين (2011)، ايروان ارمنستان (2012)، بانکوک تايلند (2013)، پورت هارکورت نايجريا (2014)، اينچئون کورياي جنوبي (2015)، وروکلاو پولند (2016)، کوناکري در گينه (2017) و آتن در يونان (2018) به عنوان پايتخت جهاني کتاب معرفي شدهاند.