صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برنده جایزه «جورج اورول» معرفی شد

برنده جایزه «جورج اورول» معرفی شد

جايزه ادبي «جورج اورول» بهعنوان مهمترين جايزه کتاب سياسي جهان برنده خود را در سال 2017 شناخت.
به نقل از گاردين، کتاب «شهروند کلِم» نوشته «جان بو» که پردهاي از زندگي «کلمنت اتلي» يکي از مهمترين و البته کمتر شناختهشدهترين چهرههاي سياسي قرن گذشته ميلادي است، موفق به کسب جايزه ادبي «جورج اورول» در سال 2017 شد.
اين جايزهي سههزار پوندي که عنوان مهمترين جايزه کتاب سياسي جهان را يدک ميکشد، طي مراسمي که در لندن برگزار شد، به «جان بو» نويسنده انگليسي رسيد.
«هفت» نوشته «راث دادلي ادواردز»، «همه آماده جنگ» نوشته «تيم شيپمن»، «شهروند کلِم» نوشته «جان بو»، «داستان جزيره» نوشته «دي.جي تيلور»، «و خورشيد ميدرخشد» نوشته «آدرين تمپاني» و «روز ديگري بر بستر مرگ آمريکا» نوشته «گري يونگ» شش نامزد نهايي جايزه «جورج اورول» بودند که به موضوعاتي مامنند برکزيت، کنترل سلاح، سياست جهاني، فاجعه هيلزبورو و ... پرداختهاند.
«اريکا واگنر» يکي از اعضاي هيت داوران اين رويداد ادبي گفت: کتاب «شهروند کلم» به عقيده همه اعضاي هيئت داوران، نهتنها يک کتاب «زندگينامه» فوقالعاده است، بلکه نگارش بسيار خوبي نيز دارد، گرچه ديگر نامزدهاي نهايي نيز آثار قابل توجهي دارند. کتاب «شهروند کلم» مدلي از هنر يک زندگينامهنويس است.
جايزه سههزار پوندي «جورج اورول» شامل بخشهاي روزنامهنگاري، وبلاگنويسي و گزارش اجتماعي نيز هست. اين جايزه که در سال 1993 راهاندازي شده ، سالانه به نويسندگاني تعلق ميگيرد که با آثارشان به آرمانهاي «جورج اورول» نزديکترند. هدف نويسنده رمان «1984» تبديل کردن ادبيات سياسي به اثري هنري بود.
جايزه «جورج اورول» ابتدا در بخش کتاب سياسي، کار خود را آغاز کرد و پس از آن، بخش روزنامهنگاري و در سال 2008 جايزه وبلاگنويسي نيز به آن اضافه شد. از سال گذشته، بخش جديدي هم به اين جوايز اضافه شده که به بهترين اثر در حوزه گزارش اجتماعي تعلق ميگيرد. از برندگان پيشين جايزه «جورج اورول» ميتوان به نويسندگاني مانند «آلن جانسون»، «اندريا گيليز» و «رجا شهاده» اشاره کرد. سال گذشته، اين جايزه به «ابتکار روسيه» نوشته «آرکاي اوستروفسکي» رسيد.