صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

یکشنبه ۶ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کتاب دختر هشت‌ساله در فهرست پرفروش‌های «آمازون»

کتاب دختر هشت‌ساله در فهرست پرفروش‌های «آمازون»

داستاني که يک دختربچه هشتساله درباره مراقبت از برادر کوچک خود نوشته، به فهرست پرفروشترينهاي «آمازون» راه يافت.
«هافينگتون پست» نوشت: دختري هشتساله کتابي را درباره مراقبت کردن از برادر کوچکتر خود نوشته که به فهرست پرفروشترينهاي سايت «آمازون» راه پيدا کرد.
اين دختر سياهپوست «نيا ميا ريز» نام دارد و اهل آلاباماست. کتاب او «چگونه با يک برادر کوچکتر آزاردهنده کنار بياييم و از او مراقبت کنيم» نام دارد. داستان نگارش اين کتاب از سال گذشته و با يک تکليف درسي اين کودک در کلاس اول ابتدايي شروع شد.
او سال گذشته انشايي درباره برادر پنجساله خود که خيلي او را اذيت ميکرد، نوشت و مادرش او را براي ادامه دادن اين داستان در فصل تابستان تشويق کرد.
اين کتاب از نوامبر سال گذشته در سايت «آمازون» قرار گرفته و «نيا ميا» در آن از تجربيات خود در نگهداري از برادرش نوشته است. کتاب «چگونه با يک برادر کوچکتر آزاردهنده کنار بياييم و از او مراقبت کنيم» در حال حاضر در صدر پرفروشترين کتابهاي بخش تربيت کودکان دبستاني قرار دارد.
«نيا ميا» که اخيرا يک جلسه امضاي کتاب برگزار کرده، درباره دستاورد خود از اين تجربه گفت: «ياد گرفتم که به دنبال روياهايم بروم.»