صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۳ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هنرمندی که پس از ۳۰ سال بازیگری برای اولین‌بار به تلویزیون می‌رود

هنرمندی که پس از ۳۰ سال بازیگری برای اولین‌بار به تلویزیون می‌رود

بازيگر فلمهاي کمدي رمانتيک پس از 30 سال بازيگري براي نخستين بار به تلويزيون ميرود و نقش اول يک فلم کمدي تلويزيوني را بازي ميکند.
مگ رايان جديدترين ستاره سينما است که حالا در صفحه کوچک تلويزيون ظاهر مي شود. بازيگر «وقتي هري سالي را ملاقات کرد» قرارداد بازي در نقش اصلي يک کمدي را امضا کرده است. اين پروژه يک سريال نيم ساعتي است که برد هال نويسنده فلمنامه آن بوده و در واقع اقتباسي از يک فلم کوتاه با عنوان «پاريس را تصور کن» است که با همين نام ساخته ميشود. در آن فلم کوتاه جوليا لوييس -دريفوس که همسر نويسنده هم بود، بازي کرده بود. داستان اين فلم متمرکز بر زني از حاشيه شهر است که ميخواهد با همسرش به پاريس برود و تنها هدفش اين است که به اين نتيجه برسد که اين سفر آن چيزي نيست که او هميشه تصور ميکرد.
«هال» هم فلمنامه اين سريال را مينويسد و هم آن را کارگرداني ميکند. مگ رايان گرچه به عنوان مهمان در نمايشهايي چون «وب درماني» ليزا کودروف بازي کرده بود اما اين نخستين نقش جدي تلويزيوني اين بازيگر در طول 30 سال بازيگرياش است.
اين در حالي است که به تازگي جوليا رابرتز نيز قراردادي براي بازي در اولين سريال تلويزيونياش را امضا کرد. مريل استريپ، جولين مور، رابرت دنيرو، جونا  هيل و اما استون ديگر بازيگراني بودهاند که از سينما وارد صفحه کوچک تلويزيون شدهاند تا براي شبکههاي کابلي يا آنلاين فلم بازي کنند.
«اپيکس» پخشکننده اين سريال است و برنامههاي ديگري از جمله ساخت فلمي با حضور نيک نولتي بازيگر «گريوز» و ساخت فصل جديد «ايستگاه برلين» را در برنامه دارد.