صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱ ثور ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بستگان قربانیان حمله سپتامبر: نقش عربستان را فاش کنید

بستگان قربانیان حمله سپتامبر: نقش عربستان را فاش کنید

      بستگان قربانیان حمله سپتامبر به رییس جمهوری آمریکا گفتهاند تنها در صورتی در مراسم یادبود کشتهشدگان شرکت کند که گزارش تحقیقی کنگره درباره نقش عربستان در این حمله را از طبقهبندی محرمانه خارج کند.
نزدیک به ۱۸۰۰ نفر از اعضای کشتهشدگان در حمله یازده سپتامبر نامهای را خطاب به رییس جمهوری آمریکا امضا کرده‌‌اند و خواستار انتشار گزارشی شدهاند که به اعتقاد آنها نقش مقامهای سعودی را در این حمله افشا میکند.
در این نامه آمده اگر آقای بایدن با این خواسته مخالفت کند نباید در بیستمین سالگرد یادبود قربانیان شرکت کند.
نزدیک به ۳۰۰۰ نفر در حملات یازدهم سپتامبر در خاک آمریکا کشته شدند.
حملات یازده سپتامبر در سال ۲۰۰۱ توسط ۱۵ شهروند عربستان سعودی از شبکه القاعده انجام شد. آمریکا در پی این حمله به افغانستان حمله کرد.
در نامه خطاب به رییس جمهوری آمریکا آمده است ما نمیتوانیم با وجدان آگاه و احترام به آنها که جانشان را در این حمله از دست دادهاند، بیمار یا مجروح شدهاند، از رییس جمهوری استقبال کنیم، مگر اینکه به تعهدش عمل کند.
آنها از رییس جمهوری آمریکا خواستهاند که در غیاب انتشار این گزارش در مراسم مقرر در نیویورک، ویرجینیا و پنسیلوانیا شرکت نکند.
خانواده قربانیان حملات یازده سپتامبر مدتهاست که میگویند مقامهای سعودی پیشاپیش از برنامه حمله به آمریکا آگاه بودهاند و کاری برای جلوگیری از آن انجام ندادهاند. آنها از دولت عربستان شکایت کردهاند اما این کشور ایفای نقش در این حمله را رد میکند.
ماه گذشته شکایت این خانوادهها منجر به شهادت چند مقام سابق سعودی در برابر دادگاه شد. مهر و موم ماندن متن شهادت این مقامها بر خشم این خانوادهها افزوده است.
در نامه این خانوادهها آمده است از زمان انتشار گزارش کنگره در سال ۲۰۰۴، بخش قابل توجهی از شواهدی که نقش مقامهای سعودی در حمایت از این حمله فاش شده است. دولتهای متعدد در آمریکا و وزارت دادگستری و پلیس فدرال فعالانه تلاش کردهاند که این اطلاعات و تمام حقیقت را از مردم آمریکا پنهان نگه دارند."
دولتهای جورج بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ هر سه با ارجاع به "تبعات امنیت ملی" از انتشار این گزارش جلوگیری کردهاند.
در نامه خانواده قربانیان آمده است "۲۰ سال بعد از این حمله هیچ دلیلی وجود ندارد که این اطلاعات محرمانه بماند. چه ادعای بیبنیان امنیت ملی باشد یا چیز دیگر. اما اگر رییس جمهوری بایدن زیر تعهد خود در قبال حمله یازده سپتامبر بزند و در کنار دولت عربستان بایستد ما مجبور خواهیم شد که در برابر شرکت او و دولتش در مراسم یازده سپتامبر بایستیم."