صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مائوئیست‌های هند ۲۲ تکاور یگان کبری را کشتند

مائوئیست‌های هند ۲۲ تکاور یگان کبری را کشتند

دست کم ۲۲ نفر از نیروهای ویژه پولیس این کشور در حمله ستیزهجویان مائوئیست کشته شدند. مقامات هند با اعلام این خبر در روز یکشنبه ۴ اپریل گفتند که این یکی از خونینترین حملات گروههای شورشی چپ افراطی در سال جاری بوده است.
یک مقام ارشد دولتی در رایپور، مرکز ایالت چتیسگر در مرکز هند گفت:  «ما میتوانیم تأیید کنیم که ۲۲ نفر از نیروهای دولتی هند به دست جنگجویان مائوئیست کشته شدهاند.» قربانیان در حمله مائوئیستها از اعضای ذخیره یگان تکاوران یا گارد نخبگان پولیس موسوم به «کبری» بودند که روز شنبه مأموریت خود را در چهارچوب عملیات ضد شورش در ایالت چتیسگر انجام میدادند.
چند تن از نیروهای پولیس نیز در این رویداد زخمی شدند.
ایالت چتیسگر که منطقهای غنی از نظر مواد معدنی محسوب میشود، تحت نفوذ نیروهای قبیلهای است.