صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسئولان کانال سویس کشتی اور گیون را موقتا توقیف کردند

مسئولان کانال سویس کشتی اور گیون را موقتا توقیف کردند

کشتی باری اور گیون یک هفته تمام کانال سویس را بست و مانع عبور صدها کشتی شد.
مسئولان کانال سویس یک میلیارد دالر خسارت خواستهاند. تا زمانی که توافقی در این زمینه حاصل نشده، این کشتی اجازه ادامه حرکت در مسیر خود را ندارد.
به دلیل اختلاف بر سر جبران خسارت از سوی مقامات کانال سویس، کشتی "اور گیون" فعلا اجازه ندارد به مسیر خود ادامه دهد.
اداره امور کانال سویس به دلیل بسته شدن این کانال خواستار جبران خسارت یک میلیارد دالری شده است و تنها زمانی کشتی اجازه حرکت خواهد داشت که توافقی در این زمینه حاصل شود.
اسامه ربیع، رئیس اداره امور کانال سویس به روزنامه دولتی الاهرام مصر گفت: «زحمت و کار زیادی برای نجات کشتی هزینه کردیم و درآمد روزانه خود را از دست دادیم.
بنابراین باید به ما خسارت پرداخت شود.» هماکنون کشتی اور گیون در دریاچهای میان بخش شمالی و جنوبی کانال سویس لنگر انداخته است.
اداره امور کانال سویس ادعای خسارت روزانه میان ۱۴ تا ۱۵ میلیون دالر در روز را دارد. علاوه بر این شرکت صاحب کشتی باید هزینه بیرون کشیدن کشتی ۴۰۰ متری از گل و لای را بپردازد.
ربیع با اشاره به اینکه این کشتی حملکننده باری به ارزش ۳،۵ میلیارد دالر است، گفت: «این ما بودیم که این کشتی و بار آن را نجات دادیم.» مسئولیت دیرکرد بار به مقصد را شرکت تایوانی کشتیرانی "اور گرین مارین" برعهده دارد که کشتی را در اجاره خود داشته است.
اما اریک هسیه، رئیس این شرکت میگوید هیچ مسئولیتی بر عهده نمیگیرد.
او به خبرگزاری بلومبرگ گفت که خسارتهای احتمالی از سوی بیمهها تضمین شدهاند.
شرکتهای بیمه اما دیرکرد بار صدها فروند دیگر کشتیها را برعهده خواهند گرفت، که در صف گذار از کانال منتظر مانده بودند.
هماکنون تحقیقات زیادی در جریان است تا علت این حادثه روشن شود.
مقامات مصر از جمله خواستار تحلیل دادههای جعبه سیاه کشتی و گفتوگو با ۲۵ خدمه کشتی هستند.
اداره دریانوردی پاناما، که کشتی با پرچم آن در تردد بوده، و شرکت مسئول امور فنی کشتی با نام "مدیریت کشتی برنهارد شولته" (BSM ) اعلام کردهاند، تحقیقات مستقل خود را آغاز خواهند کرد.