صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بریتانیا از ۳۰ مورد لختگی خون در مغز پس از تزریق واکسین آسترازنکا خبر داد

بریتانیا از ۳۰ مورد لختگی خون  در مغز پس از تزریق واکسین آسترازنکا خبر داد

در آلمان واکسین آسترازنکا به دلیل ایجاد لختههای خون به طور محدود تزریق میشود. در بریتانیا نیز اداره دارویی این کشور از عوارض این واکسین خبر داده، اما میگوید فواید آسترازنکا بیش از مضرات آن است.
واکسین کرونای آسترازنکا در بریتانیا، کشوری که در آن ساخته شده نیز مشکلاتی ایجاد کرده است. در پی تزریق این واکسین بریتانیایی-سوئدی در سطح کشور ۳۰ مورد لخته خون مشاهده شده است.
اداره امور دارویی بریتانیا در گزارش هفتگی خود اعلام کرد که این رقم ۲۵ مورد بیشتر از آن چیزی است که پیش از این ثبت شده بودند.
با این حال این اداره نظارت دارویی بریتانیا معتقد است که فواید واکسین آسترازنکا بیش از مضرات آن است و میگوید،  خطر ابنکه شکلی ویژه از لختههای وریدی خون در مغز ایجاد شود "بسیار ناچیز" است.
اداره نظارت دارویی بریتانیا همچنان به شهروندان توصیه میکند در صورت دریافت دعوتنامه برای واکسیناسیون با این واکسین، آن را بپذیرند، زیرا از میان ۱۸،۱ میلیون فرد واکسینه شده با واکسین آسترازنکا، تنها ۳۰ مورد دچار این بیماری شدهاند.