صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پس از گذشت حدود یک هفته کانال سویس باز شد

پس از گذشت حدود یک هفته کانال سویس باز شد

رسانههای بینالمللی از باز شدن کانال سویس خبر دادهاند. انحراف مسیر کشتی "اور گیون" باعث مسدود شدن این کانال شده بود.
پس از یک هفته تلاش، متخصصان موفق شدند با آزاد کردن این کشتی تردد کشتیرانی را ممکن سازند.
کشتی کانتینری "اور گیون" با ۴۰۰ متر طول و ۶۰ متر عرض روز سهشنبه ۲۳ مارچ از مسیر خود در کانال سویس منحرف شده و باعث انسداد مسیر تردد کشتیها در این کانال شده بود.
بامداد دوشنبه ۲۹ مارچ مسئولان نظارت و اداره کانال سویس (SCA ) اعلام کردند که این کشتی مجددا به حالت شناور درآمده است.
در اثر انحراف مسیر این کشتی باری، کانال ۱۹۳ کیلومتری سویس که کوتاهترین و در عین حال میمترین مسیر بازرگانی دریایی بین آسیا و اروپا است، مسدود شده بود.
بخش اعظم نفت مورد نیاز اروپا نیز از طریق عبور نفتکشها از کانال سویس تامین میشود.
کشتی کانتینری "اور گیون" متعلق به جاپان بوده و به بزرگی ساختمان امپایر استیت نیویورک است.
علت انحراف مسیر این کشتی باری وزش شدید باد اعلام شده، اما کارشناسان احتمال "خطای انسانی" را نیز منتفی نمیدانند. درباره احتمال آلودگی آب کانال سویس یا زیانهای وارده به محصولاتی که توسط این کشتی حمل میشدهاند، گزارشی منتشر نشده است.
باید یادآور شد که ۹۸ درصد کشتیهای کانتینری که بین آلمان و چین در تردد هستند، از کانال سویس عبور میکنند. تنها در سال ۲۰۲۰ عوارض ناشی از عبور ۱۸ هزار و ۸۰۰ کشتی باری از کانال سویس درآمدی بالغ بر پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر به همراه داشته است.