صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیش از یک میلیارد یورو کمک بشردوستانه آلمان برای سوریه

بیش از یک میلیارد یورو کمک بشردوستانه آلمان برای سوریه

در آستانه برگزاری کنفرانس کمک به سوریه از سوی اتحادیه اروپا در بروکسل، دولت آلمان از ضرورت تداوم کمک به این کشور سخن گفته است. آلمان سال گذشته نیز یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو به امر کمک به سوریه اختصاص داده بود.
کنفرانس کمک به سوریه در هفته جاری به میزبانی اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار خواهد شد. دولت آلمان اعلام کرده است که این کشور همچنان به ارائه کمکهای انساندوستانه خود به سوریه ادامه میدهد.
به گفته مقامات وزارت امور خارجه آلمان این کشور در سال جاری نیز بیش از یک میلیارد یورو به این امر اختصاص خواهد داد.
آلمان در سال گذشته میلادی نیز یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو برای کمک به مردم سوریه در نظر گرفته بود.
دولت آلمان از زمان آغاز جنگ سوریه تا کنون مجموعا بیش از پنج میلیارد یورو کمکهای انساندوستانه به سوریه اختصاص داده است. بخش اعظم این پول برای حمایت از فعالیت "کلاهسفیدها" در جنگ داخلی سوریه در نظر گرفته شده است.
سازمان دفاع مدنی سوری، "کلاهسفیدها" وظیفه خود را کمکرسانی به شهروندان غیرنظامی این کشور تعریف کرده است.
اکنون ده سال از جنگ سوریه میگذرد؛ جنگی ویرانگر که میلیونها نفر از شهروندان سوریه را آواره کرده است.
بر اساس آمار و اطلاعاتی که از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده، حدود ۲۴ میلیون نفر از مردم سوریه برای ادامی زندگی خود به کمک نیاز دارند.
در حال حاضر بیش از پنج و نیم میلیون نفر از شهروندان سوریه ناگزیر به ترک کشور خود شدهاند. تعداد آوارگان سوری در خاک این کشور نیز بیش از شش و نیم میلیون نفر اعلام شده است.
مردم جنگزده سوریه، بیش از هر چیز به غذا، آب آشامیدنی و دارو نیاز دارند.
موضوعی که محور کنفرانس کمک به سوریه را تشکیل میدهد.