صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اسرائيل گرفتار بزرگترین بحران سیاسی دهه اخیر

اسرائيل گرفتار بزرگترین بحران سیاسی دهه اخیر

چهارمین انتخابات پارلمانی در عرض دو سال هم نتوانسته اسرائیل را از بزرگترین بحران سیاسی دهه اخیر نجات دهد. چشم اندازی برای تشکیل یک دولت ائتلافی نیست. برگزاری مجدد انتخابات از گزینههای مطرح است.
اسرائیل با بحرانی روبرو شده که در دهههای اخیر بیسابقه بوده است. بر اساس نتایج رسمی انتخابات هیچ کدام از احزاب نتوانستهاند اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورند. تشکیل دولت ائتلافی نیز با مشکلات زیادی روبروست.
در این انتخابات که چهارمین انتخابات پارلمانی اسرائيل ظرف دو سال گذشته بود، ۱۳ حزب توانستند به کنست (مجلس اسرائیل) راه پیدا کنند؛ احزاب ارتدوکس، سکولار، ناسیونالیست، لیبرال و جنبش عربی.
حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو بیشترین آرا را کسب کرده اما با ائتلاف با همپیمانانش تنها میتواند ۵۲ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورد و این برای تشکیل دولت کافی نیست. احزاب مخالف نتانیاهو و متحدان آن هم تنها به ۵۷ کرسی دست پیدا کردهاند. ۱۱ کرسی باقیمانده نیز بین حزب ناسیونالیست تندرو یامینا و حزب اسلامگرای موحده (به عبری: رام)، از احزاب اعراب اسرائیلی، تقسیم شده که نسبت به دو جناح مواضع شناوری دارند. برای تشکیل دولت هر ائتلافی باید دستکم ۶۱ رأی از ۱۲۰ رأی مجلس را از آن خود کند. نتانیاهو برای رسیدن به چنین رایی به حمایت دو حزب یامینا و موحده نیاز دارد. این در حالی است که رهبر یکی از احزاب راست افراطی که از دیرباز جزیی از ائتلاف برای تشکیل دولت به رهبری نتانیاهو را تشکیل میدهد اعلام کرده که حاضر به شرکت در ائتلافی که با حمایت حزبی از اعراب اسرائيلی به قدرت برسد نیست.
در عین حال تشکیل یک ائتلاف در بلوک ضد نتانیاهو که ۵۷ کرسی را در دست دارند نیز آسان نیست. آنها به ۶۱ رای دست نیافتهاند و اختلاف نظری و ایدئولوژیک هم در میانشان کم نیست.
رییس اندیشکده انستیتوت دموکراسی اسرائيل این موقعیت را یک "بن بست" برای سیاست اسرائيل و "بدترین بحران سیاسی دهههای اخیر" دانسته است. یوهانان پلسنر گفته: «اینگونه به نظر میرسد که سیستم سیاسی ما  برای به دست آوردن یک نتیجه تعیین کننده به شدت دچار مشکل شده است.»
به گفته پلسنر ضعف ذاتی این سیستم با "فاکتور نتانیاهو" تقویت میشود؛ یک رییس دولت محبوب که متهم به فساد است و برای حفظ قدرت میجنگد. به نظر پلسنر مردم اسرائيل در مقابل این پرسش کاملا  به دو نیمه تقسیم شدهاند.
با توجه به این مشکلات به نظر میرسد که تشکیل دولت مدت زیادی به طول انجامد و در این مدت اسرائيل در بحرانی سیاسی خواهد ماند. برگزاری یک انتخابات دیگر در سال جاری هم دور از انتظار نیست.
چهارشنبه آینده قرار است نتایج انتخابات رسما به رییس جمهور اسرائیل اعلان شود. پس از آن او هفت روز فرصت دارد تا با سیاستمداران از احزاب مختلف گفت و گو کرده و در نهایت یکی از آنها را مامور تشکیل دولت کند.