صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید پس از تهدید یک ژورنالیست از سمتش کناره‌گیری کرد

سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید  پس از تهدید یک ژورنالیست از سمتش کناره‌گیری کرد

بعد از آنکه تی.جی.دوکلو ، جانشین سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در یک گفت و گوی تلفنی یک ژورنالیست زن را تهدید کرده بود که او را "نابود" میکند، کاخ سفید یک هفته او را از کار تعلیق کرد. دوکلو بعد از این استعفا کرد.
یکی از شعارها و وعدههای انتخاباتی جو بایدن، رییس جمهور امریکا در زمان مبارزات انتخاباتیاش رفتار محترمانه با روزنامهنگاران بود. سلف او دونالد ترامپ به بدرفتاری با روزنامهنگاران مشهور بود و همواره رسانهها را "دشمن مردم" مینامید. تنها چند هفته پس از آغاز به کار جو بایدن، سخنگوی مطبوعاتی او  به دلیل بدزبانی با یک ژورنالیست ناچار به استعفا شد. تی.جی.دوکلو در گفت و گو با رییس کارکنان کاخ سفید استعفای خود را اعلام کرد.
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید دراین باره گفت که دولت تلاش میکند تا استندرد های تعیینشده از سوی پرزیدنت بایدن برای رفتار محترمانه و با رعایت شأن انسانی با همه مردم را رعایت کند. دوکلو در یک گفتگوی تلفونی با خبرنگار زن وبسایت پولیتیکو وقتی خبرنگار از او درباره رابطه خصوصیاش با روزنامهنگار وبسایت آکسیوس پرسیده بود، او را تهدید کرده بود که "نابودش" میکند و آبرویش را میبرد.
روزنامه Vanity Fair اظهارات دوکلو را ضدزن و تحقیرآمیز دانسته است. دوکلو که سال گذشته به عنوان سخنگوی مطبوعاتی تیم انتخاباتی جو بایدن کار میکرد، در یک بیانیه به خاطر رفتارش عذرخواهی کرد. او گفت از اینکه همکارانش در کاخ سفید و پرزیدنت بایدن را شرمنده و ناامید کرده متاسف است.
دوکلو تصریح کرده که در گفت و گو با خبرنگار پولیتیکو از زبانی استفاده کرده که هیچ زنی مایل به شنیدن آن از هیچکس نیست؛ زبانی منزجرکننده، غیرمحترمانه و غیرقابل قبول.
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعهاش ۱۲ فبروری به دلیل این موضوع مورد پرسشهایی انتقادآمیز قرار گرفت. خبرنگاران به او گوشزد کردند که جو بایدن در آغاز کارش به عنوان رییس جمهور اعلام کرده بود که هرکسی را در هر مقام و منصبی که با دیگران غیرمحترمانه رفتار کند اخراج خواهد کرد.
ساکی در پاسخ تعلیق یک هفتهای دوکلو از کارش را "یک مجازات جدی" دانست و گفت این تصمیم را در مشورت با رییس کارمندان کاخ سفید گرفته و در این باره با پرزیدنت بایدن صحبت نکرده است.
دوکلو اما روز شنبه اعلام کرد که از مقامش کنارهگیری میکند.