صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۹ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قطر خواستار گفت‌وگوی مستقیم کشورهای عربی با ایران شد

قطر خواستار گفت‌وگوی مستقیم کشورهای عربی با ایران شد

محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر در گفتوگو با خبرگزاری بلومبرگ بر دیالوگ بین کشورهای عربی و ایران اصرار ورزید. او از آمادگی قطر برای میانجیگری بین کشورهای عربی و جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
در پی بهبود مناسبات دیپلماتیک عربستان سعودی و متحدانش با کشور قطر اکنون موضوع تنشزدایی در مناسبات کشورهای عربی با جمهوری اسلامی مطرح شده است.
خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی از دوحه، پایتخت قطر، از آمادگی این کشور برای میانجیگری بین ایران و کشورهای عربی خبر داد.
محمد بن عبدالرحمان آل ثانی در گفتوگو با بلومبرگ از ضرورت برقراری دیالوگ بین کشورهای عربی و ایران سخن گفت. وزیر امور خارجه قطر همچنین تصریح کرد که این کشور میتواند زمینه گفتوگوی بین کشورهای عربی با ایران را فراهم سازد.
وزیر امور خارجه قطر تأکید کرد که مذاکره و گفتوگو با ایران از سوی برخی دیگر از اعضای شورای همکاری خلیج فارس نیز مطرح شده است. محمد بن عبدالرحمان آل ثانی نام این کشورها را ذکر نکرد.
او همچنین تاکید ورزید که قطر همچنان به پشتیبانی خود از پیشبرد مذاکرات بین جمهوری اسلامی و کوریای جنوبی بر سر رفع توقیف از نفتکش متعلق به آن کشور ادامه میدهد.
این نفتکش در اوایل ماه جاری توسط سپاه پاسداران توقیف شده است. ایران علت توقیف این نفتکش را "تخلف زیست محیطی" اعلام کرده است. وزیر امور خارجه قطر همچنین گفته است که این کشور در صورت تمایل دو کشور ایران و امریکا میتواند در راستای برگزاری گفتوگوی مستقیم بین این دو کشور گام بردارد.