صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۹ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آلکسی ناوالنی، منتقد سرسخت پوتین به روسیه برمی‌گردد

آلکسی ناوالنی، منتقد سرسخت پوتین به روسیه برمی‌گردد

آلکسی ناوالنی، از چهرههای اصلی مخالف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته است که بعد از مسمومیت با سم نوویچوک برای اولین بار به مسکو برمیگردد.آقای ناوالنی اواسط تابستان گذشته در روسیه مسموم شد و مدتی در بخش مراقبتهای ویژه در بیمارستانی در آلمان در حالت کما بود. او بعد از بهبودی گفت که از طریق یک مامور اطلاعاتی سرویس جاسوسی روسیه از جزییات حمله و چگونگی مسموم کردن آگاه شده است. دولت روسیه ادعاهای آقای ناوالنی از جمله این که ولادیمیر پوتین شخصا دستور حمله به او را داده، رد کرده است. آلکسی ناوالنی ۴۴ ساله که احتمال دارد بعد از ورود به مسکو بازداشت شود، از هوادارانش خواسته که در فرودگاه به استقبال او بروند. آقای ناوالنی در روسیه به ظن سوءاستفاده از بودجه بنیادی که برای مقابله با فساد پایهگذاری کرده، با تحقیقات قضایی روبرو است. مقامهای روسیه همچنین میگویند او شرایط مربوط به حکم حبس تعلیقی خود را رعایت نکرده و در مهلت تعیینشده در ماه دسمبر خود را به ماموران معرفی نکرده است.
"دلم برای مسکو تنگ شده"
آقای ناوالنی میگوید سلامت خود را بازیافته و همواره قصدش این بوده که بعد از بهبود "با وجود همه تهدیدهای قانونی" به روسیه برگردد. او گفته دلش برای مسکو تنگ شده است. این منتقد سرسخت رئیس جمهور روسیه، آقای پوتین را متهم کرده که با پروندهسازی علیه او تمام تلاش خود را کرده تا مانع از بازگشتش به روسیه شود. آلکسی ناوالنی ماه اگست سال گذشته در پروازی داخلی در روسیه غش کرد و هواپیما به دلیل وخامت حال او مجبور به فرود اضطراری شد. او مدتی در بخش مراقبتهای ویژه شفاخانه در شهر اومسک بستری شد و بعد از آن برای درمان به آلمان منتقل شد. دولت آلمان مدتی بعد اعلام کرد که آزمایشهای سمشناسی شواهد آشکاری از مسموم شدن آلکسی ناوالنی با عنصری از گروه سم اعصاب نوویچوک را نشان میدهد.