صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۹ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کوریای شمالی "نیرومندترین موشک جهان" را به نمایش گذاشت

کوریای شمالی

رژیم کوریای شمالی به مناسبت برگزاری کنگره حزب کارگری حاکم یک موشک بالستیک را به نمایش گذاشت. به نظر کارشناسان این حرکت را میتوان نوعی قدرتنمایی در برابر جو بایدن، رئیس جمهور آینده ایالات متحده تعبیر کرد. کوریای شمالی در جریان رژه نظامی یک موشک بالستیک نیرومند را معرفی کرد. رژه نظامی به مناسبت کنگره حزب کارگر حاکم برگزار شد. کیم جونگ اون رهبر کشور، در نطق رسمی خود ایالات متحده را بزرگترین دشمن کوریای شمالی دانست و از گسترش زرادخانه هستهای کشور خبر داد.
به گفته خبرگزاری رسمی کوریای شمالی این موشک تازه از زیردریاییها شلیک میشود و خبرگزاری رسمی کشور آن را "نیرومندترین سلاح جهان" خواند.  به گفته این خبرگزاری این موشک قادر است "دشمنان را در خارج از قلمرو کشور نابود" کند. چنین تعبیری دلالت بر آن دارد که برد موشک فراتر از خاک شبه جزیره کوریای است و میتواند تا قلمرو جاپان برسد.کارشناسان معرفی موشک یادشده را به معنای قدرتنمایی در برابر جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، تعبیر کردهاند. ارتش امریکا حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ سرباز در کوریای جنوبی مستقر کرده و دارای پایگاه نظامی پراهمیتی در جاپان است.
"پیام قوی"
به نظر کارشناسان احتمال میرود که کیم جونگ اون قصد دارد وضعیت کشورش را به جو بایدن گوشزد کند، رئیس جمهوری که تنها چند روز دیگر زمام امور را در کاخ سفید به عهده میگیرد. اقتصاد کوریای شمالی زیر فشار تحریمهای بین المللی که به خاطر برنامههای هستهای و موشکی علیه این کشور وضع شده، به شدت رنج میبرد.
آسیبهای کرونا اکنون بر نابسامانیهای اقتصادی افزوده شده است.کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی در سالهای گذشته تلاش کرد با هدف برچیده شدن تحریمها با دونالد ترامپ کنار بیاید. میان دو سیاستمدار تعارفهای زیادی رد و بدل شد اما نتایج ملموسی  در پی نداشت.
دو رهبر سه بار با هم دیدار کردند که آخرین آن در فبروری ۲۰۱۹ در هانوی پایتخت ویتنام بود و دستاورد مهمی نداشت. از آن زمان گفتوگوهای دو طرف قطع شده و کوریای شمالی هم به دنبال گسترش برنامه هستهای خود رفته است که به نگرانی کشورهای منطقه به ویژه کوریای جنوبی دامن میزند.
رهبر کوریای شمالی پیش از این به جو بایدن به شدت حمله کرده است.
بایدن در جریان رقابتهای انتخاباتی امریکا کیم را "جنایتکار" خواند و کیم هم از او به عنوان "سگ هار" نام برد.