صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فرانسه و بریتانیا برای توقف کامل عبور مهاجران از کانال مانش به توافق رسیدند

فرانسه و بریتانیا برای توقف کامل عبور مهاجران  از کانال مانش به توافق رسیدند

دولت بریتانیا روز شنبه اعلام کرد با فرانسه برای دوبرابر کردن شمار گشتهای دریایی در شمال فرانسه بهمنظور متوقف کردن قایقهای مهاجران در کانال مانش به توافق رسیده است.
براساس این توافق، دولت فرانسه موظف میشود تا با دو برابر کردن شمار گشتهای گارد ساحلی خود، حرکت مهاجران و پناهجویان غیرقانونی به سوی بریتانیا در قایقهای کوچک را متوقف کند.
در ماههای گذشته هزاران نفر در قایقهای شخصی کوچک -که عمدتا سرقت شده بودند-با عبور از دریای مانش خود را به سواحل بریتانیا رساندند. در این میان غرق شدن قایق حامل یک خانواده ایرانی و مرگ ۵ نفر از جمله سه کودک ۶ و ۹ ساله و پانزده ماهه این خانواده افکارعمومی را بهشدت تحت تاثیر قرار داد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس پریتی پتل، وزیر کشور دولت محافظهکار بریتانیا اعلام کرد توافق جدید، بخشی از تلاشهای دو طرف برای غیرممکن کردن قاچاق مهاجران با قایقهای کوچک از طریق کانال مانش است. بنابراین گزارش، ژرار درمنن، وزیر کشور فرانسه طرف دیگر این توافق بوده است.
شمار گستردهای از پناهجویان از آفریقا و خاورمیانه، پس از رسیدن به فرانسه، به امید اسکان در بریتانیا به غرب فرانسه میروند و تلاش میکنند تا از راههای غیرقانونی مسیر مهاجرت خود را کامل نند. با سختتر شدن کنترلهای پولیسی در ورودی تونل مانش، استفاده از قایقهای شخصی کوچک یکی از آخرین راههای پناهجویان برای رسیدن به سواحل بریتانیا به شمار میرود.
قراراست فرانسه و بریتانیا برای این طرح مشترک بیش از ۳۱ میلیون یورو هزینه کنند.
بنابر آمار وزارت کشور بریتانیا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۸هزار نفر خود را با قایقهای کوچک و از طریق کانال مانش به این کشور رسانده اند. این رقم در سال ۲۰۱۹، تنها به ۱۸۰۰ نفر محدود بود.