صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتراضات بلاروس؛ لوکاشنکو: در سیستم جدید رییس جمهور نخواهد بود

اعتراضات بلاروس؛ لوکاشنکو:  در سیستم جدید رییس جمهور نخواهد بود

الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس پس از ماهها اعتراضات ضد دولتی در این کشور تلویحا گفته که ممکن است از قدرت کنارهگیری کند. آقای لوکاشنکو که از ۲۶ سال قبل زمام امور در بلاروس را در دست دارد، گفت از تغییر در قانون اساسی که باعث کاهش قابل توجه نقش رئیس جمهور در آینده میشود، حمایت میکند. او به زمان تصویب اصلاحات در قانون اساسی اشارهای نکرد و گفت که پس از آن"رئیس جمهور نخواهد ماند". آقای لوکاشنکو که ۶۶ سال دارد، افزود که قانون اساسی باید برای کاهش قابل توجه وظایف رئیس جمهور اصلاح شود. او تاکید کرد که این اصلاحات پیشنهادی شخصا برای او نیست، چرا که تحت سیستم جدید رئیس جمهور نخواهد بود. روز گذشته روسیه، از حامیان اصلی آقای لوکاشنکو بار دیگر از او خواست که دست به اصلاحات بزند. این پیام توسط سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه که به بلاروس سفر کرده به آقای لوکاشنکو داده شد. در مقابل، رهبران مخالفان در بلاروس که معتقدند در انتخابات ریاست جمهوری ۹ اگوست تقلب شده، اظهارات آقای لوکاشنکو را رد کرده و آن را صرفا یک تاکتیک خوانده اند. بلاروس از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکنون صحنه اعتراضات گسترده ضد دولتی بوده است. مخالفان، آقای لوکاشنکو را به تقلب در انتخابات متهم میکنند و خواستار کناره گیری او از قدرت و انجام اصلاحات در کشور هستند.
تاکنون تعدادی از چهرههای برجسته مخالف بازداشت شده و برخی مانند ساگوستلانا تیخانوفسکایا، رقیب انتخاباتی آقای لوکاشنکو در تبعید به سر میبرند. پولیس بلاروس در جریان اعتراضات گسترده خیابانی به برخورد خشن با معترضان متهم شده است.