صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حدود ۲۰۰ هنرمند کوبایی برای آزادی بیان تظاهرات کردند

حدود ۲۰۰ هنرمند کوبایی برای آزادی بیان تظاهرات کردند

شماری از هنرمندان کوبایی در اقدامی کمسابقه برای دفاع از آزادی بیان مقابل ساختمان وزارت فرهنگ در هاوانا تجمع کردند. این تظاهرات در واکنش به یورش پولیس به یک مجتمع هنرمندان در پایتخت کوبا انجام شد.
شماری از اعضا و هواداران جنبش هنری و روشنفکری "سن ایسیدرو" (San Isidro ) شامگاه جمعه، ۲۷ نوامبر مقابل ساختمان وزارت فرهنگ کوبا تجمع کردند و خواستار گفتوگو با مقامهای مسئول درباره برخورد با فعالان این جنبش و محدود کردن آزادی بیان شدند.
برخی منابع شمار تجمعکنندگان مقابل وزارت فرهنگ را بیش از ۱۵۰ نفر گزارش کردهاند و خبرگزاری فرانسه تعداد آنها را حدود ۲۰۰ نفر گزارش کرده است.
گفته میشود ماموران پولیس با یورش به یک مجتمع هنرمندان ۱۴ نفر آنها را به بهانه عدم رعایت دستورالعملهای صحتی مقابله با کرونا مجبور به ترک محل کردهاند.
ظاهرا یکی از هنرمندان پس از بازگشت از مکزیک مقررات قرنطینه را نقض کرده است. تجمعکنندگان مقابل ساختمان وزارت فرهنگ خواستار آزادی یک خواننده رپ شدهاند که مدتی پیش بازداشت و به اتهام توهین به هشت ماه حبس محکوم شده است.
هنرمندان معترض کوبایی همچنین خواستار اطلاع از وضعیت لوئیس مانوئل ااگوسترو آلکانتاراز، از بنیانگذاران جنبش سن ایسیدرو شدهاند که گمان میرود پس از مقاومت در برابر نیروهای پولیس بازداشت شده است.
سازمان عفو بینالملل آلکانتاراز را یک "زندانی عقیدتی" خوانده که فقط به خاطر ابراز آگاهانه اعتقاداتش بازداشت شده و خواهان آزادی فوری او شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه نیروهای امنیتی و ماموران پولیس کوبا با فاصله تجمعکنندگان را زیر نظر گرفتهاند اما برای بر هم زدن تجمع اقدامی نکردهاند. جنبش سن ایسیدرو در سال ۲۰۱۸ و در واکنش به تصویب قانونی که به باور آنها محدودیتها و سانسور حکومتی بر فعالیتهای فرهنگی را تشدید میکند شکل گرفت.
این قانون که به فرمان ۳۴۹ مشهور است راه نظارت دولت بر آثار هنری و فعالیتهای فرهنگی چه در فضای عمومی و چه در محیط کار هنرمندان را باز کرده است. دولت کوبا ادعا میکند تصویب این قانون برای تشدید سانسور نیست بلکه هدف اصلی آن مقابله با فرار مالیاتی است.
جنبش سن ایسیدرو گروهی متشکل از هنرمندان، روزنامهنگاران، دانشجویان و استادان دانشگاه است که به خاطر اعتراض به محدودیتهای آزادی بیان در کوبا بارها با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده است.