صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترکیه مانع از بازرسی یک کشتی مشکوک توسط سربازان آلمان شد

ترکیه مانع از بازرسی یک کشتی مشکوک  توسط سربازان آلمان شد

سربازان آلمان در راستای عملیات اتحادیه اروپا برای مقابله با قاچاق سلاح به لیبی، قصد بازرسی محموله یک کشتی را داشتند. ترکیه مانع از بازرسی از این کشتی شد. سربازان آلمانی ناگزیر کشتی را ترک کردند و بازرسی نیمهتمام ماند.
مخالفت ترکیه با بازرسی یک کشتی مشکوک این کشور در ۲۰۰ کیلومتری شمال شهر بنغازی جنجالی تازه در ارتباط با جنگ داخلی لیبی آفرید.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سایت "اشپیگلآنلاین" سربازان نیروی دریایی ارتش آلمان، روز یکشنبه ۲۲ نوامبر به کشتی "روزالین ای" مشکوک میشوند.
فرماندهان عملیات "ایرینی"، عملیات اتحادیه اروپا برای مانع شدن از قاچاق جنگافزار لیبی، اطلاعاتی درباره مشکوک بودن محموله این کشتی به دست آورده بودند.
در همین ارتباط سربازان ناوچه "هامبورگ" غروب یکشنبه ۲۲ نوامبر به کشتی "روزالین ای" وارد شدند و قصد بازرسی محموله آن کشتی را داشتند. ترکیه نسبت به این موضوع اعتراض کرده و مانع از بازرسی محموله این کشتی شده است. به علت مخالفت ترکیه، سربازان نیروی دریایی آلمان ناگزیر شدند بامداد دوشنبه ۲۳ نوامبر کشتی را ترک کرده و به ناوچه خود باز گردند.
پس از آن کشتی یاد شده مسیر خود را به سوی لیبی ادامه داده است. گفته میشود که این کشتی به قصد شهر مصراته در حرکت است.
مانع شدن ترکیه از بازرسی محموله کشتی یاد شده حکایت از دشواری عملیات اتحادیه اروپا برای مقابله با قاچاق جنگافزار به لیبی دارد.
گزارشگر "اشپیگل" در ادامه نوشته است که بدون همکاری ترکیه با اتحادیه اروپا عملیات "ایرینی" قادر به دستیابی به اهداف تعیین شده نیست.