صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترکی حمد، نویسنده سعودی، با توییتی در مورد تناقض صحیح بخاری و قرآن جنجال آفرید

ترکی حمد، نویسنده سعودی، با توییتی  در مورد تناقض صحیح بخاری و قرآن جنجال آفرید

به نظر میرسد فضای مجازی در عربستان سعودی این روزها به طور خاص و جهان عرب به صورت عموم به موضوعاتی میپردازند که در گذشته نه چندان دور ممنوع تلقی میشد. این بار اظهارات ترکی حمد، نویسنده شناخته شده عربستان سعودی که اخیرا در توییتی خواستار نقد میراث مذهبی، از جمله "صحیح بخاری" شده که به تعبیر او مواد لازم را برای نشر کاریکتورهای جنجال برانگیز پیامبر اسلام در مجلهای فرانسوی فراهم کرده است.
ترکی حمد نوشته که صحیح بخاری را با قرآن مقایسه کرده و آن را کاملاً با قرآن در "تضاد" دیده است. صحیح بخاری مجموعه احادیث پیامبر اسلام است که امام محمد بخاری در قرن سوم هجری (نهم میلادی) گردآوری کرده و اهل سنت آن را از "صحاح سته" میدانند، یعنی شش کتابی که احادیث گردآوری شده در آن، معتبر است.
امام بخاری به نوشته خود، پس از شانزده سفر در سرزمینهای اسلامی، ششصد هزار حدیث گردآورد که تنها ۷۲۷۵ حدیث را معتبر تشخیص و در کتابش جای داد.
ترکی حمد که استاد بازنشسته علوم سیاسی است، به سبب اظهارنظرش درباره صحیح بخاری با انتقاد شدید روبرو شده تا جایی که برخی او را به اهانت به دین متهم کرده، خواستار پاسخگوییاش شده اند. او هنوز نه پوزش نخواسته و نه از اظهاراتش دفاع کرده است.
توییت ترکی احمد باعث دودستگی میان کاربران شبکههای اجتماعی در جهان عرب نیز شده است. هشتگ ترکی الحمد-بخاری ظرف ۲۴ ساعت بیش از نود هزار نفر ثبت و از داغترین هشتگها در عربستان سعودی و کویت شد. هواداران او نیز هشتگ دیگری برای دفاع از او به راه انداخته اند.