صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معترضان در گواتمالا پارلمان این کشور را به آتش کشیدند

معترضان در گواتمالا پارلمان این کشور را به آتش کشیدند

در جریان تظاهراتی گسترده در پایتخت گواتمالا معترضان ساختمان پارلمان را به آتش کشیده و به سوی ماموران سنگ پرتاب کردهاند. شرکتکنندگان در تظاهرات خواستار کنارهگیری آلخاندرو جیاماتی، رئيس جمهور کشور شدهاند.
بسیاری از مردم گواتمالا به تصویب سریع بودجه سال ۲۰۲۱ کشور اعتراض دارند. پارلمان گواتمالا بدون مشارکت گسترده مردم و رسانهها به گونهای شتابزده لایحه بودجه سال آینده کشور را تصویب کرده است. همین موضوع اعتراضات گستردهای را در گواتمالاسیتی، پایتخت کشور در پی داشته است.
شماری از معترضان روز شنبه ۲۱ نوامبر به ساختمان پارلمان گواتمالا که در بخش تاریخی این شهر قرار دارد، حمله کرده و آن را به آتش کشیدند.
گفته میشود که ماموران انتظامی و آتشنشانی موفق به مهار آتش شدهاند. اعتراضها متوجه عملکرد آلخاندرو جیاماتی، رئیس  جمهوری این کشور و همچنین تصویب لایحه بودجه سال ۲۰۲۱ است.
بر اساس مصوبه مجلس، قرار است بودجه سال آینده گواتمالا یک چهارم بیش از بودجه سال جاری باشد. به این ترتیب، پارلمان بودجه گواتمالا برای سال آینده را ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر تعیین کرده است.
افزایش میزان بودجه پیشبینی شده برای سال آینده به معنای افزایش بدهیهای دولتی است. باید یادآور شد که گواتمالا در شمار یکی از کشورهای مقروض جهان به حساب میآید.
در جریان تظاهرات روز شنبه ۲۱ نوامبر، حدود ۵۰ نفر در درگیری با ماموران پلیس و همچنین در اثر پرتاب گاز اشکآور مجروح شدهاند. حال جسمانی یکی از معترضان وخیم گزارش شده است.
گفته میشود که پلیس به دستگیری ۲۰ نفر از معترضان اقدام نموده است.
جیاماتی با انتشار یک پست توییتری از مردم درخواست کرده است که از دست زدن به آشوب و آسیب رساندن به اموال خصوصی و دولتی پرهیز کنند.
رئیس جمهور گواتمالا ضمن تاکید بر حق مردم به شرکت در اعتراضات مسالمتآمیز، کسانی که مخل نظم اجتماعی باشند را تهدید به پیگرد قانونی کرده است.