صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمایت جمهوری خواهان میشیگان از پیروزی بایدن؛ گزینه‌های ترامپ برای تغییر نتایج محدود می‌شوند

حمایت جمهوری خواهان میشیگان از پیروزی بایدن؛  گزینه‌های ترامپ برای تغییر نتایج محدود می‌شوند

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در تلاش برای لغو نتیجه انتخابات با یک ناکامی جدید مواجه شده است، قانونگذاران ایالت کلیدی میشیگان گفتهاند که آنها درصدد تغییر نتایج این ایالت که به سود جو بایدن بوده، نیستند.
نمایندگان جمهوریخواه میشیگان در کاخ سفید با آقای ترامپ دیدار کردند و پس از نشست با او گفتند که آنها روز دوشنبه نتایج انتخابات این ایالت را تائید خواهند کرد.
این هیات اعلام کرد که آنها هیچ گونه اطلاعاتی که منجر به تغییر نتیجه شود، دریافت نکردند و روند تائید نتایج باید بدون تهدید و ارعاب باشد.
دونالد ترامپ هنوز شکست در انتخابات ریاستجمهوری را نپذیرفته و بدون ارائه شواهد و مدارک، مدعی تقلب در انتخابات شده است.
پیشتر برایان کمپ، فرماندار جمهوریخواه جورجیا نیز به دنبال تائید پیروزی جو بایدن در این ایالت، اعلام کرد ۱۶ رای الکتورال این ایالت به آقای بایدن تعلق میگیرد.
آقای ترامپ کماکان این حق را دارد تا خواهان شمارش مجدد آرا ایالت جورجیا شود.
جو بایدن، قرار است ۲۰ جنوری به عنوان چهل و ششمین رئیسجمهوری امریکا کار خود را آغاز کند.
تیم انتقالی آقای بایدن روز گذشته اولویتهای او در صد روز نخست ریاستجمهوری را تشریح کرد.
در همین حال، آقای ترامپ در کاخ سفید، بار دیگر به نادرستی مدعی پیروزی در انتخابات شد.
رسانههای امریکاییی میگویند به دنبال شکستهای حقوقی آقای ترامپ در دادگاه برای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات، ستاد رئیس جمهوری امریکا امیدوار است قانونگذاران جمهوریخواه ایالتهای کلیدی را ترغیب کند که با نادیده گرفتن نتیجه انتخابات، آقای ترامپ را در آن ایالت پیروز اعلام کنند.
دعوت آقای ترامپ از نمایندگان جمهوریخواه میشیگان نیز در همین راستا بوده و گفته شده آقای ترامپ میخواهد نمایندگان ایالت پنسیلوانیا را هم به کاخ سفید دعوت کند.
کاخ سفید پیشتر گفته بود دلیل این دعوت "دیدار معمول" رئیس جمهوری با نمایندگان بوده است.
دموکراتها هشدار دادهاند که آقای ترامپ میخواهد با وارد کردن فشار به قانونگذاران، رای مردم را تغییر دهد و افراد مورد نظر خود را در مجمع الکتورال که ماه بعد گرد هم میآیند، مستقر کند.