صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نخستین اقدام جو بایدن: تشکیل ستاد مقابله با کرونا

نخستین اقدام جو بایدن: تشکیل ستاد مقابله با کرونا

کاستیهای مدیریت بحران کرونا یکی از علتهای اصلی شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا اعلام شده است. مقابله با شیوع ویروس کرونا یکی از وعدههای انتخاباتی و یکی از مهمترین وظایف دولت جو بایدن است. جو بایدن، ساعاتی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا از تشکیل یک ستاد مقابله با شیوع کرونا در امریکا خبر داد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی رسانههای امریکا، جو بایدن بر آن است  که دوشنبه نهم نوامبر (۱۹ عقرب) گروهی از کارشناسان را برای هماهنگ کردن سیاست و راهکار مقابله با کرونا تشکیل دهد.
بایدن اعلام کرده است که افراد این گروه تعیین شدهاند و او روز دوشنبه نام آنها را رسانهای خواهد کرد. فرستنده خبری "سیانان" امریکا تعداد اعضای این ستاد را ۱۲ نفر اعلام کرده است.  دونالد ترامپ تا روز ۲۰ جنوری، روز ادای سوگند رئیس جمهور جدید، زمام امور در امریکا را برعهده دارد.
بهرغم آن، بایدن اعلام کرده است که در نخستین فرصت با فرمانداران ایالتهای امریکا و شهرداران در ارتباط با سیاست مقابله با کرونا تشکیل جلسه خواهد داد.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در امریکا به مرز ده میلیون نفر (نه میلیون و ۹۴۸ هزار نفر) نزدیک شده است.
تنها در روز ششم نوامبر بیش از ۱۳۲ هزار مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت شده است.
تا کنون بیش از ۲۳۷ هزار نفر در امریکا در اثر ابتلا به بیماری کووید-۱۹ جان خود را از دست دادهاند.