صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روزی که "رسانه‌های خودی" هم به دونالد ترامپ پشت کردند

روزی که

نیویورک پست" و "فاکسنیوز" در شمار رسانههایی بودند که رویکردی مثبت نسبت به ترامپ و سیاستهای او داشتند. اکنون این دو رسانه نیز با دیدی انتقادی به اظهارات اخیر دونالد ترامپ پرداخته و از او روی برتافتهاند.
هم "نیویورک پست" و هم "فاکس نیوز" به روپرت مرداک، غول رسانههای امریکا و صاحب شرکت نیوز کورپورشن تعلق دارند. دو رسانهای که طی چهار سال گذشته، همواره رویکردی مثبت به ترامپ  داشتند.
مجریان فرستنده تلویزیونی "فاکسنیوز" حتی از ترامپ به عنوان "دوست" یاد میکردند. اکنون ورق برگشته است و همه چیز قرار است به گونه دیگری تعریف شود.
"فاکسنیوز" حتی پیش از "سیانان" خبر پیروزی جو بایدن در ایالت آریزونا را منتشر کرد. همین شبکه خبری، در شمار نخستین فرستندههایی بود که پیروزی بایدن را رسانهای کرد. موضوعی که ناخشنودی ترامپ و تیم انتخاباتی او را در پی داشت.
"نیویورک پست" روزنامه محافظهکاری است که همین چندی پیش گزارشهای انتقادی شدیدی علیه جو بایدن منتشر کرد. مقالهای درباره فعالیتهای هانتر بایدن، پسر جو بایدن در چین و اوکراین که انتقادهای شدید دیگر رسانهها را در پی داشت.
"نیویورک پست" ایمیلهای هانتر بایدن را منتشر کرد که راستیآزمایی نشده بودند و حکایت از دادوستدهای غیرقانونی او داشتند.
اما همین روزنامه در شماره جدید خود عکس جو بایدن را منتشر کرده و تیتر زده است: «حالا زمان، زمان جو بایدن است!»
این روزنامه مقالهای هم با رویکردی مثبت درباره ریاست جمهوری بایدن نوشته و از اظهارات اخیر ترامپ در مورد "سرقت نتیجه انتخابات" انتقاد کرده است.
رویکرد رسانهها در امریکا نسبت به ترامپ عمدتا منفی بوده است.
تنها چند رسانه بودند که از همان ابتدا در دفاع و حمایت از سیاستها و عملکرد ترامپ عمل میکردند. اکنون به نظر میرسد که اظهارات اخیر ترامپ و اصرار او بر تقلب انتخاباتی و عدم پذیرش نتیجه انتخابات باعث دور شدن این رسانهها از او شده است.