صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کودک آزاری در استرالیا؛ پولیس ۴۴ مرد را بازداشت کرد و ۱۶ کودک را نجات داد

کودک آزاری در استرالیا؛  پولیس ۴۴ مرد را بازداشت کرد و ۱۶ کودک را نجات داد

پولیس استرالیا میگوید ۴۴ مرد را در ایالتهای مختلف این کشور به ظن تولید و تکثیر تصاویر کودک آزاری دستگیر و در همین عملیات ۱۶ کودک را هم آزاد کردهاست.
دستگیری این افراد پس از یک سال تحقیق درباره تصاویر و فیلمهایی صورت گرفت که آنلاین به اشتراک گذاشته میشدند.
پولیس در مجموع ۳۵۰ اتهام به این متهمان که بین ۱۹ تا ۵۷ سال دارند وارد کرده که همه آنها به تولید و تکثیر تصاویر کودک آزاری مربوط میشوند.
گفته میشود این افراد تولیداتشان را در یک ابر اطلاعات به اشتراک میگذاشتند.
پولیس برخی از مدارک به دست آمده را "منزجرکنندهترین موارد تولید شده" توصیف کرده است.
به گفته کمیسر ریس کرشاو شناسایی و نجات قربانیان در چنین مواردی از نظر زمانی بسیار حائز اهمیت است و تیم تحقیقات با زحمت بسیار بدنبال سرنخ هایی برای شناسایی این گروه بودند و هیچوقت ناامید نشدند: "کودکان کالا نیستند و پولیس فدرال به همراه سایر سازمانهای مرتبط شبانهروز برای شناسایی و پیگرد قانونی مجرمان فعالیت میکنند."
صدها پولیس و کارشناس در این عملیات سراسری فعالیت داشتند؛ در ایالت ویکتوریا ۱۱ نفر، در کوئینزلند ۱۱ نفر، در استرالیای جنوبی ۹ نفر، در نیوساوت ولز ۸ نفر، در استرالیای غربی ۷ نفر، در تاسمانی ۵ نفر و یک نفر هم در کانبرا پایتخت دستگیر شدهاند.
پولیس فدرال استرالیا میگوید امسال (میلادی) ۱۳۴ کودک را از آزار جنسی نجات داده است که ۶۷ نفرشان در استرالیا نبودهاند.