صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک مسجد به دستور وزیر داخله فرانسه تعطیل شد

یک مسجد به دستور وزیر داخله فرانسه تعطیل شد

وزیر داخله فرانسه دستور تعطیلی یک مسجد را در حومه پاریس صادر کرد. دولت با حمله به افراد و جمعیتهای افراطی نشان میدهد که خواهان برخوردی قاطع با اسلام افراطی است.
اعتراضات گسترده به قتل یک آموزگار در فرانسه به پیکار با بنیادگرایی اسلامی در این کشور ابعادی تازه بخشیده است. ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه به تعطیلی یک مسجد در حومه پاریس دستور داد.
وزیر داخله، شامگاه دوشنبه (۱۹ اکتوبر) به کانال تلویزیونی اول فرانسه FT1 گفت که مسجد مزبور در محله پانتن در حومه پاریس با انتشار یک ویدیو در فیسبوک شیوه تدریس آموزگار مقتول در روز جمعه را محکوم کرده است.
به گفته وزیر داخله "امام" مسجد یادشده نشانی مکتب را منتشر نموده و معلم تاریخ را تهدید کرده بود.
روز دوشنبه همچنین ۳۴ عملیات پلیس علیه افراد و جمعیتهایی صورت گرفت که به اسلامگرایان افراطی نزدیک هستند. وزیر داخله تأکید کرد: اسلامگرایان لزوما با قتل آموزگار تاریخ مرتبط نبودهاند. او گفت هدف آن است که "پیامی قاطع داده شود: ما به دشمنان جمهوری حتی یک دقیقه فرصت نمیدهیم". ساموئل پتی، آموزگاری ۴۷ ساله بود که روز جمعه (۱۶ اکتوبر) در نزدیکی مکتبی که درس میداد، به دست یک جوان ۱۸ ساله به قتل رسید. معلم تاریخ در کلاس درس برای توضیح مفهوم آزادی بیان کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام را به دانشآموزان نشان داده بود. از آن پس پدر یکی از دختران دانشآموز در فضای مجازی به تحریک مسلمانان متعصب علیه او دست زد. امانوئل مکرون، رئيس جمهور فرانسه، بلافاصله پس از قتل آن را به عنوان عملی تروریستی محکوم کرد. عامل حمله، یک جوان ۱۸ ساله چچنی که ۱۲ سال پیش به فرانسه رفته بود، به ضرب گلوله پلیس به قتل رسید. در اینترنت گروهی به نام BarakaCity (شهر برکت) به وزیر کشور فرانسه حمله کرده و مدعی شده که دولت مکرون قصد دارد از یک "تراژدی" سوءاستفاده کند. گروه مزبور که به "خدمات انسانی" میپردازد، به خاطر گرایشهای افراطی زیر نظر پولیس قرار دارد.