صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

به رغم کرونا رشد اقتصاد چین به آرامی ادامه دارد

به رغم کرونا رشد اقتصاد چین به آرامی ادامه دارد

چین تا حد زیادی بر پاندمی کرونا غلبه کرده است. اقتصاد چین که رو به زوال گذاشته بود، بار دیگر با شتابی غیرمنتظره رونق گرفته است. انتظار میرود که این کشور سال ۲۰۲۰ را با بیلان مثبت به پایان برساند.
در شرایطی که پاندمی کرونا اقتصاد را در سراسر جهان فلج کرده، چین بار دیگر از رشد اقتصادی خبر داده است. بنا به گزارش اداره آمار چین این کشور در سومین سه ماهه سال جاری میلادی ۹ / ۴ درصد رشد داشته است. این مقدار رشد البته از برآورد متوسط ۵ / ۵ درصد پایینتر است، اما در شرایط کنونی اقتصاد جهانی نرخ قابلتوجهی است.
طبق آمارهای رسمی اقتصاد چین در ۹ ماه اول امسال تنها حدود ۷ دهم درصد رشد داشته است. حتی در سه ماهه اول سال جاری چین با ۸ / ۶ درصد رشد منفی پایینترین میزان رشد را از سال ۱۹۹۲ تاکنون به ثبت رساند. اما پس از آن اقتصاد به رشد عادی ادامه داد.
چین موفق شد با وضع مقررات شدیدی مانند محاصره شهرهای میلیونی، قرنطینههای سختگیرانه و محدودیت برای مسافرت گسترش ویروس جدید کرونا را به سرعت مهار کند. اکنون چندین ماه است که شیوع ویروس تا حد زیادی پایین آمده، کشور به زندگی عادی برگشته و شاهد رونقی نسبی در عرصه اقتصاد است.
در سه ماهه دوم امسال رشد اقتصادی به بالای سه درصد رسید و این روند با سرعت باز هم بیشتری در سه ماهه سوم ادامه یافت. تولید صنعتی نسبت به سال قبل تا ۹ دهم درصد بالا رفت.
تنها اقتصاد پررونق جهان
اقتصاددانان معتقدند، چین تنها اقتصاد بزرگ جهان است که سال جاری را با بیلان مثبت به پایان خواهد برد. بنا به گزارش صندوق جهانی پول اقتصاد چین زودتر از آنچه گمان میرفت به حالت عادی برگشته است. بر این پایه حجم کلی سود نزدیک دو درصد بالا میرود، یعنی حدود ۹ دهم درصد بیش از برآوردی که در ماه ژوئن انجام گرفته بود. بنا به تخمین صندوق بینالمللی پول جمهوری خلق در سال ۲۰۲۱ رشدی برابر ۲ / ۸ درصد خواهد داشت. برای آلمان در سال جاری رشدی منفی به میزان ۶ درصد برآورد شده است و در سال آینده رشدی برابر ۲ / ۴ درصد. در امریکا امسال اقتصاد تا ۳ / ۴ درصد افت دارد و سال آینده تا ۱ / ۳ درصد رشد مثبت.
چین علاوه بر حمایتهای کلان از بودجه در سال جاری، از افزایش صادرات نیز بهره برد. اداره گمرک چین هفته گذشته گزارش داد که دومین اقتصاد بزرگ جهان در مقایسه با سال گذشته نزدیک ده درصد رشد صادرات داشته و میزان واردات آن حدود ۲ / ۱۳ درصد بالا رفته است.