صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ارمنستان و آذربایجان یکدیگر را به نقض آتشبس متهم کردند

ارمنستان و آذربایجان یکدیگر را به نقض آتشبس متهم کردند

آتشبس جدیدی که قرار بود در منطقه قرهباغ برقرار شود، چند ساعت بیشتر دوام نیاورد و دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. ارمنستان و آذربایجان یک هفته قبل هم در مورد آتشبس توافق کردند، اما بارها نقض شده است.
منطقه کوهستانی قرهباغ در جنوب قفقاز آرام نمیگیرد و ارمنستان و آذربایجان یکدیگر را به نقض آتشبسی متهم میکنند که قرار بود از نیمه شب شنبه به وقت محلی برقرار شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آذربایجان بامداد یکشنبه ۱۸ اکتوبر  (۲۷ میزان) نظامیان ارمنستان را متهم کرد که در حمله به شهر گنجه ۱۳ غیرنظامی را کشته و دستکم ۵۰ نفر را مجروح کردهاند.
ارمنستان نیز متقابلا ارتش آذربایجان را متهم کرده که با وجود توافقها حمله نظامی به منطقه قرهباغ را متوقف نکرده و به عملیات خود ادامه میدهد.
یک مناقشه کهنه
ساکنان منطقه کوهستانی قرهباغ اغلب ارمنی هستند و حکومت محلی آن مورد حمایت دولت ارمنستان مستقر در ایروان است. این منطقه جزو خاک آذربایجان محسوب میشود اما از ۱۹۹۱ و پس از فروپاشی شوروی سابق اعلام استقلال کرده است.
ارمنستان هم پیمان روسیه به شمار میرود و جمهوری آذربایجان از پشتیبانی سیاسی و نظامی ترکیه برخوردار است. منطقه قرهباغ در سه دهه گذشته بارها شاهد درگیریهای نظامی بوده و دور جدید مناقشههای نظامی که از حدود سه هفته پیش آغاز شده شدیدتر و دامنهدارتر ارزیابی میشود.
بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۹۴ جنگ شدیدی در منطقه قرهباغ ادامه داشت که مطابق برآوردها در جریان آن حدود ۳۰ هزار نفر قربانی شدند.
آتشبسی که پس از این درگیری سه ساله برقرار شد بارها نقض شده بود، اما درگیریهای اخیر که از ۲۷ سپتامبر آغاز شده شدیدترین رویاروی نظامی میان دو طرف از آن زمان تا کنون بوده است.
شوشان استپانیان، سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان بامداد یکشنبه اعلام کرد ارتش آذربایجان آتشبس موقتی را که برای امور بشردوستانه در مورد آن توافق شده بود، با پرتاب موشک و خمپاره نقض کرده است. وزارت دفاع آذربایجان هم اتهام مشابهی متوجه طرف مقابل کرده است.
روز گذشته وزارت خارجه دو کشور در بیانیههایی اعلام کرده بودند که از نیمهشب شنبه یک "آتشبس انساندوستانه" به اجرا در میآید.
خطر وقوع یک جنگ نیابتی
گفته میشود در جریان درگیریهای شدید هفتههای اخیر که پس از یک دوره طولانی آرامش نسبی رخ داده صدها نفر، از جمله دهها غیرنظامی جان خود را از دست دادهاند.
برخی ناظران ابراز نگرانی میکنند که درگیریها در منطقه کوهستانی قرهباغ به یک جنگ نیابتی میان روسیه و ترکیه منجر شود و پای برخی دیگر از کشورهای منطقه نیز به آن کشیده شود.
ترکیه با ارمنستان مناقشهای تاریخی دارد که قدمت آن به بیش از یک قرن و از دوران نسل کشی ارامنه در جریان جنگ جهانی اول و زمان امپراتوری در حال افول عثمانی بازمیگردد.
روسیه در مقابل با هر دو کشور ارمنستان و آذربایجان روابطی دوستانه دارد اما در مناقشههای نظامی حامی حکومت ایروان شناخته میشود.