صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

درگیریهای شدید میان آذربایجان و ارمنستان یک هفته بعد از آتش بس

درگیریهای شدید میان آذربایجان و ارمنستان  یک هفته بعد از آتش بس

سارنوال کل آدزبایجان گفته است در حملات راکتی بر شهر گنجه دوازده فرد ملکی کشته و بیش از ۴۰ تن دیگر زخمی شده اند. او افزوده است که ساختمانهای بسیاری در یک محل این شهر با ۳۰۰ هزار جمعیت، در ساعات صبح شنبه ویران شده اند. بر اساس این گزارش بخشهای دیگر شهر نیز بمباران شده است.
یک حمله سومی در شهر مجاور مینگه چویر صورت گرفته است. از قربانیان احتمالی در این دو حمله تا هنوز خبری نیست. فقط ساعاتی قبل از آن نیروهای نظامی آذربایجان بر شهر استپاناکرت یا خان کندی شلیک کرده بودند.
باوجود توافق در مورد یک آتش بس در هفته گذشته، نبرد های شدید میان ارمنستان و آذربایجان در منطقه جنوب قفقاز ادامه دارد.
حملات راکتی بر شهر گنجه در شب شنبه
این منازعه که از دهها سال به این سو ادامه دارد، در پایان ماه سپتمبر بعد از یک مرحله نستباً آرام، بار دیگر شدیداً شعلهور شد. از زمان آغاز نبرد های جدید به این سو، صدها نفر از جمله دهها فرد ملکی کشته شدهاند.
نگورنی قره باغ بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به صورت یکجانبه اعلام استقلال کرد. در پی آن در سالهای دهه ۱۹۹۰ جنگی با ۳۰ هزار کشته رخ داد.
جمهوری خودخوانده نگورنی قره باغ تا امروز در سطح بینالمللی به رسمیت شناخته نشده است و از نگاه حقوق بین الدول، به بخشی از آذربایجان تعلق دارد. اما اکثریت باشندگان آن ارمنی ها اند.