صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عربستان از انهدام یک هسته تروریستی وابسته به ایران خبر داد

عربستان از انهدام یک هسته تروریستی وابسته به ایران خبر داد

مقامات امنیتی عربستان گفتهاند ۱۰ نفر را دستگیر کردهاند که در محل اختفایشان مواد منفجره و سلاح کشف شده است. سه نفر از این افراد در پایگاههای سپاه پاسداران ایران آموزش نظامی دیده بودند.
عربستان سعودی از "انهدام یک هسته تروریستی وابسته به ایران" خبر داده است. 
خبرگزاری رسمی عربستان میگوید مقامات امنیتی این کشور ۲۸ سپتامبر ضمن اعلام انهدام یک هسته تروریستی از دستگیری ۱۰ نفر در این ارتباط نیز خبر دادهاند.
بنا بر گزارش یادشده سه نفر از این ۱۰ نفر در سال ۲۰۱۷ در پایگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران آموزش نظامی و نبرد زمینی و نیز روش ساخت سلاحهای انفجاری دیدهاند. سایر دستگیرشدگان نیز در ارتباط با سپاه پاسداران بودهاند.
ماموران امنیتی عربستان در بازرسیهای خود مواد منفجره، باروت و یونیفرمهای نظامی و شیمیایی کشف کردهاند. همچنین وسایل شنود، کمپیوتر، سلاح و مهمات نیز جاسازی شده بودند.
اسامی دستگیرشدگان اعلام نشده اما به اتهام اقدامات تروریستی باید دردادگاه حاضر شوند. پنهان کردن نام این افراد به دلیل حفاظت از سایر تحقیقات در داخل و خارج کشور است.
حکومت سنی مذهب عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران را  دشمن شماره یک خود میداند. این دو کشور سالهاست که در صحنه اقتصادی و سیاسی با یکدیگر در رقابت و در حال حاضر در حال جنگی نیابتی در یمن، سوریه و دیگر کشورهای منطقه هستند.
ریاض تهران را مسئول حملات سال گذشته به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان میداند. هفته گذشته ملک سلمان پادشاه عربستان در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل رسما ایران را متهم به انجام این حمله کرد و در مقابل وزارت خارجه ایران نیز عربستان را به "هذیان گویی" متهم کرد.