صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مصطفی ادیب، نخست ‌وزیر لبنان از مقامش کناره ‌گیری کرد

مصطفی ادیب، نخست ‌وزیر لبنان  از مقامش کناره ‌گیری کرد

مصطفی ادیب، نخست وزیر لبنان پس از تلاش بینتیجه برای تشکیل دولت، اعلام کرده که از مقامش کناره گیری می کند.
آقای ادیب هفتهها تلاش کرد تا جناح های مختلف سیاسی رقیب در کشور را ترغیب کند تا بر سر تشکیل کابینه به توافق برسند.
آقای ادیب پیشتر سفیر لبنان در آلمان بود.
او در اواخر ماه اگست پس از کسب حمایت اکثر جناحهای سیاسی از سوی میشل عون، رئیس جمهور مامور تشکیل دولت شد.
دولت قبلی لبنان به رهبری حسان دیاب در پی خشم عمومی ناشی از انفجار در بندر بیروت استعفا کرد.. انفجاری که به کشته شدن دست کم ۲۰۰ نفر و مجروح شدن دهها نفر و تخریب صدها خانه منجر شد.
مصطفی ادیب تلاش میکرد دولتی برای حل بحران اقتصادی شدیدی که این کشور درگیر آن است، تشکیل دهد.
اما تلاشهای او برای تشکیل کابینه به ویژه پست وزارت دارایی که نقش مهمی در ارائه برنامههایی برای خروج لبنان از بحران اقتصادی خواهد داشت، به جایی نرسید.
در لبنان نمایندگان پارلمان باید تصمیم بگیرند که چه کسی را به عنوان نخستوزیر معرفی کنند و سپس رئیسجمهوری، باید از نخستوزیر مورد حمایت اعضای پارلمان بخواهد دولت تشکیل دهد، روندی که ماهها طول میکشد. لبنان از سال گذشته صحنه اعتراضات گسترده مردمی علیه فساد و ناکارآمدی مقامات دولتی است.