صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امریکا چندین مقام ایرانی و رییس جمهور وینزویلا را تحریم کرد

امریکا چندین مقام ایرانی و رییس جمهور وینزویلا را تحریم کرد

ایالات متحده امریکا، چندین مقام ایرانی و رییس جمهور وینزویلا را تحریم کرد. واشنگتن می گوید که این تحریم ها برای جلوگیری از روابط تسلیحاتی ایران با وینزویلا وضع شده اند.
اما ایران که سال ها زیر تحریم های امریکا بوده است، تحریم های تازه را بی اثر می داند.
با این حال، وزیر خارجه ایران می گوید که کشورش حاضر است تمامی زندانیان امریکایی را با زندانیان ایرانی در امریکا مبادله کند.  مایک پومپیو، وزیرخارجه ایالات متحده، گفت: «من نخستین اقدام را بربنیاد این فرمان اجرایی انجام میدهم و اداره تدارکات وزارت دفاع و نیروهای مسلح ایران و سازمان صنایع دفاعی این کشور و رییس آن را تحریم میکنم. ما همچنان رییسجمهور پیشین وینزویلا، نیکلاس مدورو را تحریم میکنیم. در دو سال، مقامهای فاسد در تهران، با رژیم نامشروع وینزویلا کار کرده اند تا به تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل بیحرمتی کنند. اقدامات امروز ما هشداری است که در سراسر جهان باید شنیده شود. مهم نیست کی استید، اگر تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل را نقض کنید، با خطر تحریم روبهرو خواهید بود.»
مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده، گفت: «ما آماده استیم که به تهاجم آینده ایران پاسخ بدهیم و به انجام سهممان در فشار حداکثری حکومت بر ایران، متعهد استیم.»
اما وزیر خارجه ایران، این تحریم ها را بی اثر می داند.
محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران، گفت: «فکر نمیکنم که این تحریمها چیز تازهیی باشند و بر ایران، اثرهای چشمگیری برجا بگذارند. امریکا هر فشاری را که میتوانسته بر ایران آورده است. امریکا امیدوار بود که این تحریمها، ملت ما را به زانو دربیاورد؛ اما این گونه نشد. از همین رو امریکا از توافقنامه هستهیی بیرون شد.»
امریکا از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، به ویژه بریتانیا، فرانسه و آلمان میخواهد که در تحریم ایران به واشنگتن بپیوندند؛ اما این کشورها که اعضای توافقنامه هستهیی ایران استند، این تحریمهای امریکا را نادرست میدانند؛ زیرا امریکا دیگر عضو توافقنامه هستهیی ایران نیست.