صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پمپئو: عملکرد آلمان در قبال تحریم‌های ایران مایوس‌کننده است

پمپئو: عملکرد آلمان در قبال تحریم‌های  ایران مایوس‌کننده است

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، از رویکرد بریتانیا، آلمان و فرانسه در قبال تحریمهای تسلیحاتی ایران انتقاد کرد. پمپئو به ویژه سیاست آلمان در قبال تحریمهای بینالمللی علیه ایران را "ناکارآمد و مایوسکننده" خوانده است.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتوگویی با خبرنگار روزنامه آلمانی "بیلد" سیاست دولت آلمان در قبال تحریمهای تسلیحاتی ایران را "مایوسکننده" ارزیابی کرده است.
وزیر امور خارجه آمریکا در این مصاحبه بار دیگر تاکید کرده است که هر کس تحریمهای ایران را نقض کند، از سوی ایالات متحده مجازات خواهد شد.
پمپئو گفت: «رژیم تئوکراتیک ایران تهدیدی بزرگ برای کل جهان است.» او افزود که آمریکا از همه توان و قدرت خود بهره خواهد گرفت تا تحریمها علیه ایران را اجرا کند. پمپئو تاکید کرد: «این تحریمها به گونهای همسان و عادلانه متوجه همه شرکتها در سراسر جهان خواهد بود.»
پمپئو به عملکرد ۴۰ ساله حکومت ایران اشاره کرده و هدف از این تحریمها را قطع شریان مالی ایران اعلام کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد که ایالات متحده مانع از آن خواهد شد که «رژیم ایران با عملکرد تروریستی خود امنیت اروپا را به مخاطره بیاندازد.»
آلمان و تحریم تسلیحاتی ایران
وزیر امور خارجه آمریکا گفت که به باور او، شرکتهای آلمانی حاضر نخواهند شد به خاطر همکاری با ایران منافع خود را به خطر بیاندازند.
پمپئو همچنین ضمن اشاره به "اقدامات تروریستی حکومت ایران در اروپا" از سیاست دولت آلمان در قبال جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
پمپئو گفت: «دولت آلمان میگوید که با ما در این نکته که ایران نباید قادر به خرید و فروش جنگافزار باشد، هم نظر است. اما آنها هیچ برنامهای و جایگزینی [در برابر تحریم تسلیحاتی ایران] پیشنهاد نمیکنند.»
وزیر امور خارجه آمریکا به سیاستهای ضد اسرائیلی حکومت ایران اشاره کرده و گفته است که حکومت ایران هیچ ابایی از ابراز تهدیدهای ویرانگرانه خود علیه اسرائیل ندارد. او گفته است: «همه جهان خصلت جمهوری اسلامی ایران و تهدیدهایی که از عملکرد این حکومت برمیخیزند را میشناسند.»
پمپئو گفته است، برای فهم انگیزهها و عملکرد حکومت ایران نیازی به حدس و گمان نیست، بلکه: «خودشان صریح و آشکار درباره انگیزههای خود سخن میگویند.»
ادامه فشارهای حداکثری
از سوی دیگر، الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا نیز در مصاحبهای با نادیا بلبیسی، خبرنگار "العربیه"، بر ادامه سیاست اعمال فشار حداکثری آمریکا علیه ایران تاکید ورزیده است.
آبرامز گفته است که آمریکا در بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران "جدی و مصمم" است. او همچنین گفته است که آمریکا برای مقابله با هر تهدیدی از سوی ایران آمادگی دارد.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا نیز همچون پمپئو از رویکرد کشورهای اروپایی در قبال تحریمهای تسلیحاتی ایران ابراز ناخشنودی کرده است.
وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان، در آستانه اعلام فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی آمریکا (در روز یکشنبه ۲۰ سپتامبر) با صدور بیانیهای از پایبندی خود به توافق هستهای سخن گفته بودند. همین موضوع انتقاد شدید آمریکا را در پی داشته است.
بر اساس توافق هستهای سال ۲۰۱۵، تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران پس از پنج سال به پایان میرسد. به این ترتیب، رفع تحریمهای تسلیحاتی به ایران امکان میدهد از ماه اکتبر سال جاری اقدام به خرید و فروش جنگافزار کند. آمریکا تلاش دارد مانع از چنین امری شود.